Více času na podstatné

Upozornění na změny v nabídce podpory v OPŽP - prioritní ose 2

26.04.2011 12:35

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje žadatele, že dochází ke změně v nabídce podpory v prioritní ose 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí.

 

MŽP uzavírá k 1. 5. 2011 výzvy č. XXIII a XXIV a zároveň vyhlašuje nové výzvy č. XXV a XXVI, s upřesněným rozsahem podporovaných opatření. Mění se alokace výzev - na projekty zlepšující kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji jsou připraveny 4,5 miliardy, další 4,5 miliardy půjdou do ostatních krajů České republiky.

Podmínky pro podání žádostí ve XXV. a XXVI. výzvě jsou zjednodušeny, tj. dokumenty související s procesem EIA a Žádost o vydání územního rozhodnutí/souhlasu  nemusí žadatelé dokládat při podání žádosti, ale stačí je doplnit před projednáním žádosti o poskytnutí dotace Řídícím výborem OPŽP.

Podané žádosti v rámci XXIII. a XXIV. výzvy týkající se projektů typu „pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy)" realizované v rámci podoblasti podpory 2.1.3  budou ponechány v procesu hodnocení až do vyjádření EK ke změně programového dokumentu OPŽP, kterou zaslalo Ministerstvo životního prostředí Evropské komisi ke schválení.

Za účelem omezení nepříjemností spojených se změnami ve výzvách na minimum, bude těm, kteří již mají rozepsanou žádost ve XXIII. a XXIV. výzvě, nabídnuto převedení  rozepsané žádosti do nových formulářů. Žádost musí být směřována na e-mailovou adresu podpora@sfzp.cz s informacemi: ID projektu a číslo výzvy, do které má být projekt přesunut.

Žádosti pro projekty v Moravskolezském kraji bude možné podávat průběžně až do 20. prosince tohoto roku, v ostatních krajích končí příjem žádostí 30. listopadu 2011.

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není MŽP, mají povinnost doložit spolu se žádostí i souhlasné stanovisko zřizovatele s realizací projektu. 

Úplné texty výzev a všechny potřebné dokumenty k podání žádosti jsou k dispozici ZDE.

 

zdroj: SFŽP