Více času na podstatné

Štítek: kvalitA ovzduší v Moravskoslezském kraji

Díky Akčnímu plánu půjdou do Moravskoslezského kraje další 4 miliardy na zlepšení kvality ovzduší

Díky Akčnímu plánu půjdou do Moravskoslezského kraje další 4 miliardy na zlepšení kvality ovzduší

VELKÝ PRŮMYSL VYPUSTIL DO OVZDUŠÍ HISTORICKY NEJMÉNĚ PRACHU

Moravskoslezský kraj chce zlepšit životní prostředí, změna zákona o ovzduší je důležitá.

Změnu zákona o ochraně ovzduší považuje Moravskoslezský kraj za důležitý pro zlepšení životní prostředí

Vláda se seznámila s aktivitami MŽP ke zlepšení ovzduší v MSK