Více času na podstatné

V blízké budoucnosti projde národní legislativa o EIA podstatnou změnou. Nová úprava zákona by měla vést k posílení právní jistoty investorů.

27.09.2013 08:38

Nová úprava zákona o EIA by neměla jít nad rámec platné směrnice a měla by vést k posílení právní jistoty investorů. Proces EIA má umožnit účast přesně definované dotčené veřejnosti s tím, že by měla mít právo podat proti konečnému úřednímu rozhodnutí žalobu. Dále že úřednická vláda by se měla zdržet nevratných kroků v otázkách EIA. Shodli se na tom v Senátu účastníci odborného semináře, který dne 25. září 2013 k problematice posuzování vlivu na životní prostředí uspořádala Hospodářská komora České republiky (HK ČR) spolu se senátními výbory pro hospodářství a životní prostředí. Více ZDE