Více času na podstatné

Štítek: posuzování vlivů na životní prostředí

Legislativní novinka - novela zákona EIA/SEA vyšla ve sbírce

Legislativní novinka - novela zákona EIA/SEA vyšla ve sbírce

Legislativní novinka - novela zákona EIA/SEA vyšla ve sbírce

Prezident podepsal novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Progm 15. schůze Senátu z pohledu životního prostředí

V blízké budoucnosti projde národní legislativa o EIA podstatnou změnou. Nová úprava zákona by měla vést k posílení právní jistoty investorů.

V blízké budoucnosti projde národní legislativa o EIA podstatnou změnou. Nová úprava zákona by měla vést k posílení právní jistoty investorů.

V Rakousku jsou řízení EIA důkladnější, ale zato méně častá

Dočasnou úpravu zákona EIA má mít ČR na podzim

Dočasnou úpravu zákona EIA má mít ČR na podzim