Více času na podstatné

Veřejná konzultace: Hodnocení směrnice o čištění městských odpadních vod

27.07.2018 14:22

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se hodnocení směrnice o čištění městských odpadních vod.

 

 

 

Cíle této konzultace jsou:

  • V Evropě se v průměru denně spotřebuje 200 litrů vody na osobu. Odpadní vodu produkují domácnosti, cestovní ruch, průmyslová odvětví i pracoviště. V souladu se stávajícími právními předpisy EU jsou odpadní vody před vypuštěním do životního prostředí obvykle odváděny do kanalizační sítě a následně čištěny v čistírnách odpadních vod či v podobných zařízeních s cílem odstranit škodlivé látky.
  • Pro lepší nakládání s odpadními vodami pocházejícími z domácností či konkrétních průmyslových odvětví v celé Evropě přijala EU v roce 1991 směrnici o čištění městských odpadních vod (91/271 EHS). Tento právní předpis stanovuje právní závazky mající za cíl zajistit, že odpadní vody budou před vypuštěním shromážděny a řádně vyčištěny.
 
Další informace ZDE