Více času na podstatné

Veřejná konzultace k dalším 10 látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC)

13.03.2013 11:20

ECHA publikovala 10 nových návrhů chemických látek, k jejich identifikaci jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Několik návrhů v této konzultaci se zakládá na více než jedné vlastnosti vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Poprvé jsou mezi ně navrhovány látky, které mají být takto identifikovány na základě své toxicity pro specifické cílové orgány po opakované expozici. Konzultace potrvá 45 dní a skončí ke dni 18. dubna 2013. Více ZDE.