Více času na podstatné

Veřejná konzultace k limitním hodnotám expozice na pracovišti pro 2 látky

31.10.2019 17:32

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k limitním hodnotám expozice na pracovišti pro olovo a jeho sloučeniny a diisokyanáty v termínu do 16. prosince 2019. Na žádost Komise agentura ECHA hodnotila dvě skupiny látek: olovo a jeho sloučeniny a diisokyanáty z hlediska limitních hodnot expozice na pracovišti [Occupational Exposure Limits (OELs)] a připravila vědecké zprávy, které jsou předmětem 60-denní veřejné konzultace.

Komentáře k návrhům lze předkládat do 16. prosince 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce OEL - veřejná konzultace k doporučení na stránkách ECHA.

 

Další informace:

OELs - internetová stránka

 

 

Zdroj: MPO