Více času na podstatné

Vláda dnes stanoví limity pro PM2,5

02.02.2011 12:14

Vláda na dnešním zasedání projedná nařízení, které stanoví limity pro velmi jemný prach a pravidla pro rozmístění měřicích stanic. Cílem návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Termín pro transpozici uvedené směrnice uplynul v červnu letošního roku a Evropská Komise již zahájila proti České republice řízení o porušení Smlouvy o fungování EU. Dne 24. 11. 2010 bylo Evropskou Komisí vydáno odůvodněné stanovisko v této věci. Nařízení dle návrhu bude platné patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Text novely a další podrobnosti včetně účiňků PM10, PM2,5 a PAH ZDE

 

Výsledek jednání vlády: Vláda schválila návrh nařízení.