Více času na podstatné

VODNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA (17.1.2013)

30.11.2012 11:56

www.tretiruka.cz si Vás dovoluje pozvat na seminář "VODNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA". Seminář seznámí posluchače se změnami ve vodního hospodářství po velké novele stavebního zákona. Změny se dotknou jak procesu ohlašování podle vodního zákona, tak povolování vodních děl, dále některých dílčích otázek jako je účast veřejnosti (občanských sdružení) ve vodoprávním řízení, vydávání závazných stanovisek a dalších. Přednáší JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. a Mgr. Veronika Vytejčková. Další informace ZDE.