Více času na podstatné

Vychází nový Věstník MŽP

12.11.2018 06:57

Ministerstvo životního prostředí vydalo nové číslo Věstníku MŽP. Obsahem sedmé částky je: Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací a Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů.

 

 

 

Dokument ke stažení:

Věstník (PDF, 958 kB)