Více času na podstatné

Výsledek vypořádání připomínek k aktualizaci Státní energetické koncepce a Surovinové politice ČR

24.08.2012 09:27

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vypořádalo velkou část připomínek ke dvěma strategickým dokumentům — státní energetické koncepci a surovinové politice, které byly na konci července postoupeny do mezirezortního připomínkového řízení. K projednání vládě budou aktualizované verze předloženy do 5. září 2012. MPO se například neshodlo s Ministerstva financí v otázce finančních a daňových dopadů a dopadů energetické koncepce na státní rozpočet. Materiál počítá mimo jiné s tím, že v případě ponechání uhelné energetiky mezi tuzemskými zdroji bude po roce 2035 třeba využít zásoby hnědého uhlí za územně ekologickými limity. Více ZDE.