Více času na podstatné

Výsledky kontroly NKÚ: Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady

22.08.2011 13:56

V letech 2003–2007 MŽP a SFŽP vynaložily ze státních prostředků a fondů Evropské unie celkem 3 414,9 mil. Kč. Přínosy této podpory ke zlepšení stavu odpadového hospodářství a vliv této podpory na plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky však MŽP ani SFŽP nevyhodnotily. Další podrobnosti ZDE