Více času na podstatné

Zákaz využití kalů v zemědělství od 2020 nenařizuje Brusel

28.02.2018 18:45

Od roku 2020 nebude možno využívat upravené odpadní kaly v zemědělství jako dosud. Jak ale informuje ekonomický deník, přísná národní legislativa však není dopadem „bruselské direktivy“, ale národní iniciativy.

Na Dni starostů na to upozornil tento týden zástupce Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK) Ondřej Beneš. Ten upozornil na skutečnost, že nová vyhláška 437/2016, která nabyde platnosti od 1. 1. 2020, prakticky znemožňuje využívat upravené odpadní kaly v zemědělství jako dosud. „Dosud cca 160 čistíren odpadních vod produkuje takové množství kalů, které musí být centrálně řešeny. Hlavní způsob likvidace je aplikace do zemědělství přes komposty apod. Je to stejné, jako ve většině evropských států. Jenže od roku 2020 nám vyhláška znemožní kaly dále tímto způsobem zpracovávat,“ řekl na konferenci Beneš.

Upozornil také na to, že SOVAK byl jedním z míst, kde se připomínkovala nová legislativa a jeho zástupci se ptali, kdo na zpřísňování limitů trvá. „Pak jsme se dozvěděli, že nějaké dvě dámy na Státním zdravotním ústavu, jejichž jména jsou Zimová a Matějů, mají představu, že kaly jsou něco, co vůbec do zemědělství nepatří a to se jim nakonec podařilo prosadit. Ono se tady sice mluví o tom, že je to transpozice evropské legislativy, ale to vůbec není pravda. Ty limity, které jsou u nás velmi, nízké nejsou v evropské směrnici stanoveny. Když jsme zjišťovali, jak jsou na tom ostatní státy, tak jsme zjistili, že přísnější normy si zavedli jen v Německu a Rakousku. Ostatní evropské státy kaly dál budou využívat,“ upozornil Beneš.

 

Čtěte také:

Rizika a výhody při využití čistírenských kalů na zemědělské půdě (1.3.2018)

 

 

Zdroj: nase-voda.cz (https://ekonomicky-denik.cz)