Více času na podstatné

Zákon o vodovodech a kanalizacích - výklady a stanoviska

29.06.2018 11:45

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo jednak přehled výkladů a stanovisek (stav k 29. červnu 2018) k zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a dále MZe publikovalo několik výkladů, která najdete níže včetně zmiňovaného přehledu.

 

 

 

Dokumen ke stažení:

  • Přehled výkladů a stanovisek (stav k 29. červnu 2018) (PDF, 162 KB)
  • Povinnost vlastníka vodovodu umožnit připojení na vodovod, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální) a smlouva o dodávce pitné vody [k § 8 odst. 4, § 11 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích a k § 15 odst. 5 prováděcí vyhlášky] - Výklad č. 32 (PDF, 1 MB)
  • Stanovení množství odváděných odpadních vod do kanalizace v případech, kdy je měřen odběr vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a současně je také možnost odběru vody z jiných zdrojů (např. využívání dešťové vody) [k § 19 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích] - Výklad č. 80 (PDF, 1 MB)
  • Otázka úhrady nákladů za přezkoušení vodoměru [k §16 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích] - Výklad č. 79 (PDF, 823 KB)
  • Možnost měřit odebrané množství vody z jiných zdrojů z důvodu stanovení množství odváděných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu [k § 19 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích] - Výklad č. 78 (PDF, 1 MB)