Více času na podstatné

Změna nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

06.01.2010 11:40

Dne 15.ledna 2010 nabude platnost nařízení vlady č. 476/2009 Sb. kt. mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Čeho se změny týkají? Odpověď ZDE