Více času na podstatné

Zpravodajství WATENVI 2011

21.02.2011 09:17

Stejně jako v předešlých letech chystají organizátoři veletrhu WATENVI bohatý doprovodný program, jenž patří k nedílné součásti tohoto projektu. Zaměřen bude na aktuální stav legislativy a na oblast financování vodního a odpadového hospodářství. Určen je nejen pro odborníky, ale též pro představitele měst a obcí. Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI zahrnuje 17. mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a 17. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Veletrhy budou oficiálně zahájeny 24. května a potrvají do 26. května 2011. více...