Více času na podstatné

Zveřejněny hodnotící kritéria pro XV. výzvu

23.03.2010 09:20

Na webu OPŽP v sekci Dokumenty ke stažení jsou nově zveřejněny hodnotící kritéria a přílohy kritérií pro XV. výzvu.
XV. výzva OPŽP nabízí podporu pro projekty na úpravu komunálního odpadu. Žádosti jsou přijímány kontinuálně od 4. ledna 2010 do 30. června 2011.
Výše prostředků určená pro tuto výzvu dosahuje částky 8 miliard korun.

 

Dotace jsou určeny na regionální systémy pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu a zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu. O podporu budou moci žádat  také projekty rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích i velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, které sníží emise zejména NOx, SO2 a prachových částic a současně vytvoří nové kapacity na spoluspalování odpadu (např. náhrada kotle, rekonstrukce spalovací komory, instalace filtrů, měření emisí).

Úplné znění XV. výzvy OPŽP, Hodnotící kriteria, Příloha č. 1 k Hodnotícím kritériím, Příloha č. 2 k Hodnotícím kriteriím