Více času na podstatné

Vybrané články

07.12.2017 09:23

Aktuální problémy v oblasti sběru elektrozařízení

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Podíváme-li se na výsledky sběru elektrozařízení za poslední roky, je možné konstatovat, že si Česká republika rozhodně nevede špatně. V roce 2016 bylo dle výpočtu stanoveného příslušnou evropskou směrnicí sebráno 50,5 % všech elektrozařízení uvedených na...
02.12.2017 13:05

Dopady novely stavebního zákona

Novela stavebního zákona nabyde účinnosti 1. ledna příštího roku. O její prosazení se zasloužila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která na ní spolu s odborníky pracovala téměř tři roky. Stavební zákon patří do skupiny zákonů, které mají dopad na nejširší skupiny obyvatel. Každý...
02.12.2017 12:23

Nakládání s čistírenskými kaly

Čištění komunálních i průmyslových odpadních vod je doprovázeno produkcí celé řady druhů odpadů, se kterými musí každý provozovatel čistírny odpadních vod (ČOV) řádně nakládat podle platné legislativy. Samotný proces čištění odpadních vod lze rozdělit na několik na sebe navazujících procesů, během...
21.11.2017 12:26

Proces autorizace podle nařízení REACH

V září tohoto roku se strhla velká vlna obav, o tom jak to bude s dichromanem? Bude se smět ještě používat a pro jaké účely použití? Proč to tak je? To jakým způsobem se regulují nebezpečné chemické látky na území Evropské unie, nám ukládá nařízení REACH, které platí od roku 2007. Jedním z nástrojů...
16.11.2017 12:28

I příští rok nabídne OPŽP dotace na lepší hospodaření s odpady

V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 3 – Nakládání s odpady jsou na rok 2018 připraveny tři dotační výzvy.  Jedná se o výhled, aspekty výzev se mohou měnit až do jejich vyhlášení. Aktuální harmonogram výzev pro rok 2018 je k dispozici na webových stránkách OPŽP. Výzvy...
15.11.2017 12:30

Předcházení vzniku stavebních odpadů v územích obcí a DSO Horažďovicko

Stavební odpady jsou obrovskou výzvou. Obce nerozlišují, jestli je původcem, právnická osoba nebo občan. Důležité je, kolik stavebního odpadu se předá oprávněné osobě a kolik se ho v konečném důsledku neskládkuje. Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko (DSO) na svém území postupně vytváří systém...
08.11.2017 12:34

Udržitelnost jako součást DNA

Jaroslav Pašmik je vedoucí Centra managmentu udržitelnosti na Vysoké škole ekonomické v Praze. Odpadové fórum s ním navázalo spolupráci v návaznosti na právě řešený pilotní projekt na Praze 7, jehož cílem je redukce a prevence textilního odpadu. Jaroslav Pašmik seznámil čtenáře Odpadového fóra s...