Více času na podstatné

Štítek: CLP

REACH - Výbor pro posuzování rizik přijal nová stanoviska

REACH - Výbor pro posuzování rizik přijal nová stanoviska

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro další 3 chemické látky

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro další 3 chemické látky

CLP: Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP v českém jazyce

Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP v českém jazyce

REACH aktuálně: 16.12. 2011

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k harmonizované klasifikaci a označování látek pro pesticidy a zpomalovače hoření