Více času na podstatné

Štítek: ECHA

Prezentace z webové konference týkající se vyhotovení zpráv následných uživatelů

ECHA rozšiřuje svoji politiku správné laboratorní praxe (GLP)

ECHA zavádí nový postup pro předkládání žádosti o alternativní název

REACH: První návrh průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP)

REACH: První návrh průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP)

Návrhy zkoušek na obratlovcích pro dalších 12 látek

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování formaldehydu

Online seminář již příští týden!