Více času na podstatné

Štítek: LEGISLATIVA

Plánu legislativních prací vlády na rok 2018 a výhled na roky 2019 až 2021

BAT LCP: Bulharsko podpoří Polsko v žalobě proti Evropské komisi

Vláda schválila nový jednací řád, odmítla žalobu proti limitům znečištění

Duel: Vláda se nepřidá k polské žalobě. Zajistí to Čechům čistší vzduch, ale dražší teplo?

Fórum pro dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí

Ke stažení: Aktualizovaná Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2017

Poslanci projednali novelu vodního zákona v prvním čtení

Legislativní novinka: Územně analytické podklady a dokumentace

Stanovisko SPČR k Nařízení vlády o minimálním zůstatkovém průtoku

Sdělení odboru odpadů MŽP k vydávání závazných stanovisek