Více času na podstatné

Štítek: LEGISLATIVA

Nové pokyny ke klasifikaci a označování oxidu titaničitého

Připomínky: Novela NV o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Pozvánka na seminář MPO „Povinnosti výrobců, dovozců a následných uživatelů vyplývající z legislativy nařízení REACH a CLP“

IPPC: Zveřejněn český překlad BREF pro spalování odpadů

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v listopadu opět naživo

ISPOP: Informace pro zmocněnce - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Připomínky: Energetická účinnosti, OZE, uhlíkové vyrovnání, zdanění energie a emise CO2 z lodní dopravy

Komise navrhla přísné limity pro nebezpečné látky v odpadech

Připomínky: Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024