Více času na podstatné

XVII. výzva OPŽP o podporu v rámci prioritních os 2 a 3

12.02.2010 08:22

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje XVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci Prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

 

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie