Více času na podstatné

Štítek: eia

Seminář "Hodnocení rizik v procesu EIA/SEA"

Připomínkové řízení - novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Připomínkové řízení - novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Připomínkové řízení - novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Seminář - „Hlukové studie v procesu EIA“ (21. 6. 2011, Praha)

Seminář - „Hlukové studie v procesu EIA“ (21. 6. 2011, Praha)

Problematika posouzení územních plánů obcí v horských a podhorských oblastech

Vláda projedná novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Novelu zákona o posuzování vlivů na ŽP vláda neprojednala