Více času na podstatné

Štítek: legisaltiva

SOVAK ČR ke kvalitě surové vody pro výrobu vody pitné

IPPC: Nové prováděcí rozhodnutí Komise k reportingu členských států

Připomínky: Prostředky ze státního rozpočtu na podporované zdroje energie pro rok 2019

Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů

Připomínky: Návrh zákona o lobbování

Výbor ENVI navrhuje snížit emise nových aut o 45 % do roku 2030

Legislativní novinka: Celoroční sběr BRKO a jedlých olejů a tuků

Za hnůj kontaminovaný odpadním kalem dostala společnost Zeteon pokutu 350 tisíc korun

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování chemických látek: kyselina boritá a různé boritany