Více času na podstatné

Štítek: vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace zkušebního provozu

Výklad MZe - vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace jedná-li se o provozování v rámci zkušebního provozu

Výklady MZe - dvousložková cena a vydání povolení v rámci zkušebního provozu