Více času na podstatné

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Energetické využívání odpadů

 

Tuhá alternativní paliva jako šance pro náhradu fosilních paliv
Redakce Odpadového fóra

Energetika na rozcaestí = šance pro ZEVO (konečně)?
Jana Hladová

Perspektiva energetického využití odpadu v ČR
Martin Hájek

Energetické využití odpadu a alternativních paliv z pohledu statistiky
Miloslav Modlík

Analýza: Ekonomické dopady zálohování PET lahví a plechovek na obce v ČR
Aleš Rod

Zaspali jsme, inovativní ekotechnologie jsou východiskem!
Daniel Uherek

Metodika cirkulárního veřejného i soukromého nakupování
Redakce Odpadového fóra

Farma Člupy – další zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina
Šárka Gorgoňová

Módní gigant na cestě k cirkulárnímu business modelu
Redakce Odpadového fóra

Stane se evropský textilní průmysl do roku 2030 cirkulárním?
Stepan Vashkevich, Benjamin Hague

Víte, jak správně skladovat nebezpečné látky?
Petra Veselá

Příroda si zaslouží úklid nejen na Den Země
Redakce Odpadového fóra

Vídeňská ČOV zahřeje až 112 000 domácností
Redakce Odpadového fóra

Centrum Expertů
Michael Pohořelý

Elektromobily se potýkají s krizí
František Vörös

Chemická recyklace plastového odpadu
Jaroslav Pátek

Voda získaná ze vzduchu se dá pít
EuroClean, s.r.o.

ThermoValue – výzkum hodnotového řetězce produktů termického rozkladu a vývoj metody na jejich certifikaci
Vojtěch Brož

Uhlíková stopa termochemického rozkladu směsných odpadních plastů pomocí LCA
Tatiana Trecáková, Vladimír Kočí

ATS systémy – udržateľná technológia na odstraňovanie polutantov z kontaminovaných vôd
Vladimíra Tarbajová, Dalibor Húska, Pavel Chaloupský

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Červen    
14.6. Podstatné změny v evidenci odpadů a nové povinnosti pro provozovatele zařízení - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 15.6.2022, 19.7.2022, 20.7.2022, 6.9.2022, 7.9.2022, 8.11.2022, 9.11.2022
15.6. Webinář: Přeshraniční přepravě odpadu a prosba o zveřejnění na webu
21.6. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
21.6. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování: 22.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 16.08.2022, 17.08.2022
23.6. Jak na cirkulární design výrobků?
Srpen    
16.8. Zásadní změny v evidenci odpadů pro původce - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 17.8.2022, 20.9.2022, 21.9.2022, 22.9.2022, 11.10.2022, 12.10.2022
 
 

 

  

 

Novinky

06.02.2013 10:00

Tomáš Chalupa navrhne dnes vládě, aby vyřadila z legislativního plánu přípravu nového zákona o odpadech. Práce na novém zákoně nekončí, prohlásil T. Chalupa po jednání vlády, šlo o nedorozumění

Osm let připravované zásadní změny v nakládání s odpady se odkládají. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa navrhne dnes vládě, aby vyřadila z plánu svých legislativních prací přípravu zákona o odpadech. Ten by měl podle věcného záměru především zdražit ukládání komunálního odpadu na skládky a naopak zvýhodnit ekologičtější likvidaci, případně třídění a recyklaci.

Vyřazení zákona z legislativního plánu vlády znamená, že nebudou platit dosavadní termíny k předložení finálního návrhu k hlasování ministrů. Projednání se může protáhnout o měsíce, podle některých názorů možná i další roky. "Preferujeme kvalitní obsah, aby se všechny detaily mohly podrobně prodiskutovat s odborníky. Aby zákon nebyl šitý horkou jehlou," uvedl k důvodům mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.

 

Stanovisko MŽP:

Na tiskové konferenci po jednání vlády ministr T. Chalupa oznámil, že práce na kvalitním novém zákoně budou pokračovat. Podle ministra došlo k nedorozumění. Tiskový mluvčí M. Vitík z MŽP nám potvrdil, že "práce na zákonu nadále pokračují a vyjmutí z plánu neznamená jeho zrušení či odložení na druhou kolej. Tento zákon je prioritou, přeložíme jej tak, aby byl kvalitní normou a ne jen pouhým nekvalitním splněním povinnosti."

 

 

Stanovisko ČAOH:

Pokud by nový zákon o odpadech měl znamenat původně zvažované poměrně razantní zvýšení nákladovosti odpadového hospodářství a tedy poplatků vybíraných od občanů, a to kvůli podpoře pouze úzké skupiny vybraných technologií, vnímáme jako vhodné jeho určité odložení za účelem hledání opravdu funkčního modelu. České odpadové hospodářství by mělo s ohledem na potřebu plnění stanovených cílů umožnit další rozvoj nikoli úzkého, ale širokého spektra různých technologií, ale hlavně takových, které jsou ekonomicky smysluplné a které jsou prosaditelné v podmínkách volného trhu.

 

 

Zdroj: IHNED.cz, Enviweb.cz, ČAOH.cz

06.02.2013 09:07

Návrh nařízení vlády o nízkoemisních zónách projedná dnes vláda. AKTUÁLNĚ - vláda návrh schválila

Ministr životního prostředí předloží vládě návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. Při tvorbě nařízení vlády se Česká republika inspirovala v Německu, ve kterém nízkoemisní zóny využívají města od března roku 2007. Navrhovaná úprava má za cíl ulehčit městům s velkým objemem dopravy. Plakety, které značí emisní kategorii daného vozidla, jsou tři. Pro vozidla v první kategorii plaketa nebude potřeba. Cena emisní plakety je stanovena na 80 Kč. Emisní plakety pro vozidla budou podobné dálničním známkám a jejich distribuci zajistí obce s rozšířenou působností a Státní fond životního prostředí.

Emisní plakety se liší barvou – pro emisní skupinu 2 přísluší barva červená, pro třetí skupinu pak žlutá a vozidla v emisní skupině 4 budou označeny plaketou zelené barvy.

Důležitým prvkem, který Česká republika při tvorbě nařízení zvažovala, byla vzájemná uznatelnost německých a českých nálepek. Ministerstvo životního prostředí nyní s německou stranou o tomto uznávání vede jednání, jako další krok pak plánuje vést debatu na úrovni Evropské unie o vzájemné uznatelnosti těchto zón.

Navrhované vzory emisních plaket

Emisní plaketa pro emisní kategorii 2 Emisní plaketa pro emisní kategorii 3 Emisní plaketa pro emisní kategorii 4
Emisní plaketa pro emisní kategorii 2 – červená RAL 3020 Emisní plaketa pro emisní kategorii 3 – žlutá RAL 1023 Emisní plaketa pro emisní kategorii 4 – zelená RAL 6024


Navrhovaná úprava má pomoci hlavně obcím, přes které denně projíždí tisíce aut a jsou tak zatíženy velkým znečištěním prostředí. „Díky zavedení nízkoemisních zón v obcích se sníží prašnost, množství výfukových zplodin i hluk. Pro místa, kdy obcí denně projíždí kamiony místo toho, aby volily objízdnou trasu, je zavedení nízkoemisních zón optimální řešení,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Materiál k návrhu nařízení vlády byl zaslán do vlády v září roku 2012. Oproti návrhu, který byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení, bylo z nařízení vlády vyjmuto zvýhodnění filtrů pevných částic při přidělování emisní plakety. K tomuto kroku přistoupilo Ministerstvo životního prostředí na základě výsledků jednání se zástupci německého ministerstva o vzájemném uznávání českých a německých plaket. „Český systém schvalování filtrů pevných částic je v určitých bodech benevolentnější než systém německý a tato rozdílnost by mohla významně ohrozit další vyjednávání o vzájemném uznávání emisních plaket s německou vládou i jednotlivými spolkovými zeměmi, proto jsme přistoupili k této změně, říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

 

Výsledek jednání vlády: vláda návrh schválila

 

Související články:

Vláda projedná nařízení, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny (31.1.2013)

Dokumety ke stažení:

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny (stav: 24.1.2013)

 


 

06.02.2013 07:49

Poslanci ve druhém čtení projednali novelu zákona o odpadech. Pozměňovací návrhy se týkají registračních poplatků, vyřazení vozidel s evidence i solárních panelů

Poslanci ve druhém čtení projednali novelu zákona o odpadech, která upravuje možnost využití peněz vybraných z registračních poplatků vozidel. Pozměňovací návrh omezuje využití poplatku pouze na jeho původní účel, kterým je podpora sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Zhruba 1,5 mld. korun z poplatků bude využito jednorázově a jednoúčelově pouze na pokrytí akutního deficitu programu Zelená úsporám. Další pozměňovací návrh poslance F. Sivera navrhuje posunout o půl roku povinnost provozovatelů solárních elektráren uzavřít smlouvu o financování předání elektroodpadu ze solárních panelů kolektivním systémům k oddělenému sběru. Na programu jednání je i novela zákona o IPPC vrácená Senátem. Více čtěte ZDE.

 

06.02.2013 07:00

Legislativa EU - přehled veřejných konzultací v únoru 2013

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. únoru 2013:

 

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Přiměřenost výrobních kapacit, kapacitní mechanismy a vnitřní trh s elektřinou

Energetika

7. 2. 2013

Strukturální varianty posílení evropského systému obchodování s emisními povolenkami

Životní prostředí

28. 2. 2012

Přezkum tematické strategie EU o znečišťování ovzduší a souvisejících politik

Životní prostředí

4. 3. 2012

Sdělení o energetických technologiích a inovacích

Energetika

15. 3. 2013

Nekonvenční fosilní paliva (např. plyn z břidlic) v Evropě

Životní prostředí

23. 3. 2013

 

Poznámka: tučně jsou vyznačeny nové konzultace

 

Zdroj: Euroskop.cz

 

05.02.2013 14:56

Ostrava vs. stát, spor jde k soudu kvůli smogu

Téměř tři roky uplynuly od doby, kdy statutární město Ostrava podalo žalobu na Českou republiku, konkrétně na vládu a ministerstva životního prostředí a dopravy, za znečištěné životní prostředí. Po spoustě odkladů se zdálo, že kauza půjde do ztracena, nyní se ale věci pohnuly a brzy by měl zaznít jasný verdikt soudu. „Projednání a rozhodnutí věci se předpokládá nejpozději do konce března,“ odpověděl na dotaz E15.cz místopředseda Městského soudu v Praze Jan Ryba.

Žalobu na stát schválili ostravští radní v květnu 2010. Domáhají se v ní ochrany před nezákonnými zásahy žalovaných, tedy vlády, ministerstva životního prostředí a ministerstva dopravy. Město žádá, aby soud de facto státu zakázal další porušování práva na příznivé životní prostředí. Hlavní problém žaloba spatřuje v nedostatečné a neefektivní ochraně čistoty ovzduší a nedodržování limitů znečištění. Stát by měla spor donutit ke konkrétním krokům, které povedou ke zlepšení situace.

„Rozhodně to není tak, že by soud dosud nenařídil jednání. Nejprve musela být posouzena otázka, kdy se jedna osoba přihlásila jako zúčastněná na řízení. V srpnu 2011 bylo rozhodnuto, že osoba zúčastněnou není,“ argumentuje soudce Ryba. I dál však Ostrava musela čekat. Záležitost pro odvolání zmíněné osoby skončila postupně u Nejvyššího správního soudu a posléze i Ústavního soudu ČR. Ani ÚS stěžovateli ale nevyhověl. Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/unikatni-spor-jde-k-soudu-ostrava-zaluje-stat-kvuli-smogu-954320#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Samotné město Ostrava po podání žaloby nečekalo s rukama v klíně. „Výčet všech opatření a informací je na speciálním webu www.dychamproostravu.cz,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

 

Celý článek "Unikátní spor jde k soudu: Ostrava žaluje stát kvůli smogu" čtěte na E15.cz ZDE.

 

 

Zdroj: E15.cz

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/unikatni-spor-jde-k-soudu-ostrava-zaluje-stat-kvuli-smogu-954320#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/unikatni-spor-jde-k-soudu-ostrava-zaluje-stat-kvuli-smogu-954320#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/unikatni-spor-jde-k-soudu-ostrava-zaluje-stat-kvuli-smogu-954320#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/unikatni-spor-jde-k-soudu-ostrava-zaluje-stat-kvuli-smogu-954320#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/unikatni-spor-jde-k-soudu-ostrava-zaluje-stat-kvuli-smogu-954320#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

05.02.2013 12:35

ArcelorMittal snižuje emise vápenného prachu na ocelárně o 100 tun ročně

ArcelorMittal Ostrava investovala do snížení emisí prachu a zlepšení pracovních podmínek na ocelárně. Dokončila instalaci zařízení pro odprášení vápenných cest, které se nyní uvádí do provozu. V souladu s evropskou legislativou zvolila společnost k odprašování nejlepší dostupnou techniku v hodnotě 10 milionů korun. Nový tkaninový filtr zachytává prach, který vzniká při manipulaci s vápnem. Díky tomu se nepřímé (fugitivní) emise prachu sníží v průměru o 100 tun ročně.

„Tato ekologická investice bude mít pozitivní přínos pro životní prostředí a ocení ji také naši zaměstnanci, kteří na ocelárně s vápnem pracují. Významně se zde omezí prašnost, a tudíž se zlepší pracovní podmínky,“ vysvětluje Ing. Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava.

Vápno se ve výrobě používá při zpracování oceli v pánvových pecích na ocelárně. Prach se zachytává v místě vykládky vápna, kde se během přemísťování vápna z vagónů do podzemních zásobníků nejvíce práší. Zadržený prach bude odváděn do tkaninového filtru, který zachytí 99 % částic všech velikostí.

„Díky tkaninovému filtru se nám podaří snížit emise hluboko pod limit Evropské unie, který navíc v Ostravě splníme s tříletým předstihem,“ doplňuje Petr Baranek. Za filtrem bude koncentrace prachu výrazně pod limitem daným nejlepší dostupnou technikou (BAT - Best Available Technique: 10 mg/m3). V Evropské unii vstoupí limit v platnost až od roku 2016.

Odprášení vápenných cest sníží emise více, než požaduje Evropská unie, a bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. Společnost ArcelorMittal Ostrava splnila i další podmínky pro podání žádosti o spolufinancování této ekologické investice z prostředků Státního fondu pro ochranu životního prostředí a o evropskou dotaci zažádala v loňském roce. Vůbec poprvé má možnost získat dotaci na ekologickou investici, v tomto případě do výše 90 % ceny. Dotace se čerpají výhradně z prostředků, které jsou určeny pro zlepšení životního prostředí v průmyslových regionech.

ArcelorMittal Ostrava investovala od roku 2003 do roku 2012 do ekologizace svých provozů 4 miliardy korun z vlastního rozpočtu. Již dnes plní veškeré platné limity včetně evropské legislativy dané nejlepší dostupnou technikou (BAT). Ve výrobním řetězci navazuje ocelárna na produkci koksovny, aglomerace a vysokých pecí.

 

Fotogalerie:

05.02.2013 08:51

Výzva k podání návrhů na provozování Evropských tématických center (ETC)

CENIA - česká informační agentura životního prostředí informuje, že Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila výzvu k podání návrhů týkajících se provozování Evropských tématických center (ETC). Jedná se o celkem pět tematických konsorcií: ETC pro vnitrozemní, pobřežní a mořské vody, ETC pro znečištění ovzduší a zmírnění změny klimatu, ETC pro dopady změny klimatu, zranitelnost a přizpůsobení se, ETC pro prostorové informace a prostorovou analýzu, ETC pro biologickou rozmanitost, ETC pro udržitelnou spotřebu a výrobu.

 

Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2013.

 

Dokumenty ke stažení:

Open call for proposals for the award of a framework partnership agreement concerning the European Topic Centre on Air and climate change mitigation 2014-2018, Reference: EEA/ACC/13/001-ETC/ACM

Open call for proposals for the award of a framework partnership agreement concerning the European Topic Centre on Climate change impacts, vulnerability and adaptation 2014-2018, Reference: EEA/ACC/13/002-ETC/CCA

Open call for proposals for the award of a framework partnership agreement concerning the European Topic Centre on Biological diversity 2014-2018, Reference: EEA/NSV/13/001-ETC/BD

Open call for proposals for the award of a framework partnership agreement concerning the European Topic Centre on Inland, coastal and marine waters 2014-2018, Reference: EEA/NSV/13/002-ETC/ICM

 

Zdroj: CENIA

04.02.2013 20:02

E15.cz: Napjatě očekávaná premiéra: Japonsko spustilo těžbu plynu z ledových krystalů

Japonsko začíná jako první na světě se zkušební těžbou metan hydrátu z ložisek plynu u mořského dna ve formě ledových krystalů. Vláda oznámila, že minulý týden státní energetická společnost Japan Oil, Gas, and Metals National Corp (JOGMEC) vyslala do vyhlédnuté oblasti loď, která začne těžit z vrtu připraveného v loňském roce. Informoval o tom server The Japan Daily Press.

Loď umístí do vrtu potrubí, které bude štěpit hydrát na metan a vodu. Pokud půjde vše bez problémů, měla by vlastní těžba začít příští měsíc. Během dvoutýdenního období prací by se zde mělo vytěžit až 10 tisíc metrů krychlových plynu.

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/napjate-ocekavana-premiera-japonsko-spustilo-tezbu-plynu-z-ledovych-krystalu-954155#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylPodle japonské výzkumné studie se jen v oblasti příkopu Nankai nachází nejméně 1,1 bilionu krychlových metrů plynu, ekvivalent asi 12 let japonské spotřeby. Odhaduje se, že japonské pobřežní vody by celkově mohly obsahovat možná až stonásobek roční spotřeby plynu v Japonsku.

Japonsko už investovalo do rozvoje technologií pro těžbu metan hydrátů stovky milionů dolarů a chce tento program dovést do komerčního využití do roku 2018.

Tento alternativní energetický zdroj se zkoumá i v USA, Kanadě, Norsku, Indii a Číně. Nejdostupnější ložiska metan hydrátu se nacházejí kolem pobřeží a těsně pod permafrostem, věčně zmrzlou půdou v Arktidě. Zkušební vrty nalezly vysoce slibný rezervoár plynu v této formě také na Aljašce. USA považuje po břidlicovém plynu metan hydráty za další slibný zdroj plynu.

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/napjate-ocekavana-premiera-japonsko-spustilo-tezbu-plynu-z-ledovych-krystalu-954155#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Zdroj: E15.cz (Celý článek na E15.cz čtěte ZDE)

 

 

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/napjate-ocekavana-premiera-japonsko-spustilo-tezbu-plynu-z-ledovych-krystalu-954155#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/napjate-ocekavana-premiera-japonsko-spustilo-tezbu-plynu-z-ledovych-krystalu-954155#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

04.02.2013 19:13

Bývalé vedení ERU špatně stanovilo výkupní ceny, tvrdí šéfka ERÚ Vitásková a podala trestní oznámení. Přehled ohlasů zasvěcených osob v mediích.

Energetický regulační úřad (ERÚ) má podezření, že jeho bývalí pracovníci zřejmě postupovali nezákonně při stanovování výkupních cen fotovoltaické elektřiny. Škody můžou být v řádu desítek miliard korun. Vyplývá to z vnitřního auditu ERÚ, jehož výsledky novinářům představila předsedkyně úřadu Alena Vitásková. ERÚ podle ní dal podnět státnímu zastupitelství, aby záležitost prošetřilo. Informoval dnes server českénoviny.cz

"Díky špatně stanoveným výkupním cenám odhadujeme, že mohly vzniknout škody v řádu desítek miliard korun," řekla dnes Vitásková. Podle Vitáskové byly ceny nastaveny nad rámec garantované patnáctileté návratnosti fotovoltaických elektráren.

Vitásková také uvedla, že ERÚ si nechal zpracovat i audit smluv uzavřených s jinými subjekty. Audit neobjevil závažné chyby, po jeho skončení ale byly na ERÚ nalezeny neevidované smlouvy, které nebyly bývalými pracovníky úřadu řádně předány novému vedení.

Analýza těchto dohod podle Vitáskové ukázala, že přinejmenším v jednom případě ERÚ povolil jedné společnosti provádět pochybné transakce v řádu stovek milionů korun. Úřad kvůli tomu podal podnět státnímu zastupitelství, aby záležitost prošetřilo kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.

"Nezlobte se, ale to neřeším," řekl IHNED.cz bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Říman na otázku, kde se stala a chyba a zda s tím mohl ze své pozice v Topolánkově vládě, kde byl v letech 2006 až 2009 něco dělat.

Za současné problémy kolem podpory fotovoltaiky může Fischerova vláda, která působila od června 2009 do léta 2010, tvrdí v rozhovoru Martin Bursík, exministr životního prostředí a muž, který stál u vzniku zákona na podporu obnovitelných zdrojů. Podle něj šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková připravuje půdu pro zastavení veškeré provozní podpory obnovitelných zdrojů. „O tomhle se prostě mluví,“ uvádí Bursík pro iHNED.cz.

Tajemník České fotovoltaické asociace Tomáš Baroch Radiožurnálu řekl, že zveřejněným výsledkům auditu nerozumí. „Byly stanoveny výkupní ceny na základě investiční náročnosti instalace fotovoltaické elektrárny, která byla značně vyšší než nyní. Bohužel, zákon neumožňoval, aby výkupní cena klesala více než o pět procent ročně,“ reagoval Baroch.

 

Tiskové prohlášení ERÚ ze dne 6. února 2013 ZDE.

 

Podle analytika J&T Michala Šnobra byly výkupní ceny sluneční energie skutečně nadsazené a velkou vinu na tom mají poslanci. „Ten problém s vysokou výkupní cenou byl dostatečně včas identifikován, byli na něj upozorněni Energetickým regulačním úřadem poslanci i tehdejší předseda vlády Fischer a bylo dostatek času připravit legislativu, která by ten problém odstranila." 

„Bohužel, na konci roku 2009, přestože byla zákonná iniciativa k omezení toho problému, Poslanecká sněmovna se k tomu žádným způsobem nevyslovila, nechala to ležet na stole. A protože zákon nebyl schválen do konce roku, v roce 2010 pak nastal obrovský solární boom, který zapříčinil to, že budeme následujících 20 let platit neuvěřitelně vysoké ceny,“ konstatoval analytik Šnobr pro Radižurnál. 

"Já myslím, že bude dobré, když se podaří ten audit získat oficiálním způsobem a projednat na hospodářském výboru," řekl ČTK předseda sněmovního hospodářského výboru Milan Urban (ČSSD). Informace z auditu pro něj prý není úplným překvapením, protože se domnívá, že pochybení mohlo vzniknout v minulých letech, kdy se měnila metodika výpočtu cen.

Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) se vyjádřil zdrženlivě. "Nepřísluší politikům zasahovat do práce nezávislého úřadu. ERÚ je nezávislý úřad, který nesmí být závislý na politických vlivech," řekl ČTK.

"My nevíme, na čem přesně se zakládá podezření paní předsedkyně Vitáskové. Nicméně skutečnost je taková, že v letech 2009 a 2010 byla doba návratnosti fotovoltaických elektráren kratší než zákonem garantovaných 15 let. My jako hlavní problém vnímáme meziroční limit, který byl stanovený v legislativě a který ERÚ znemožňoval, aby meziročně snižoval podporu o více než 5 procent. (…) Energetický regulační úřad podle našich informací na to tehdy upozorňoval, že nemůže jednat, ale politici nekonali.", uvedla Zuzana Musilová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace.

Podle informací MF DNES měla výkupní ceny z minulosti prověřit auditorská společnost BDO. Ta bez dalších podrobností potvrdila, že zakázku zpracovávala. "Já osobně jsem to nedělal, ale stejně vám k tomu nic říct nemůžeme. Jsme vázáni mlčenlivostí," řekl iDNES.cz Vlastimil Hokr z vedení společnosti BDO.

Premiér Petr Nečas (ODS) chce s ministry financí a průmyslu a šéfkou Energetického regulačního úřadu (ERÚ) hledat způsoby, jak utlumit vliv deformovaných cen elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkové ceny elektrické energie. Nečas to řekl dnes v úterý novinářům v reakci na podezření ERÚ, že jeho bývalí pracovníci zřejmě postupovali nezákonně při stanovování výkupních cen fotovoltaické elektřiny.

 

Související články v médiích:

ERÚ: Ceny fotovoltaiky vznikly nezákonně, škody jdou do miliard

Šéfka ERÚ podala trestní oznámení. Lidé zaplatili za solár o desítky miliard víc

Průměrná rodina zaplatí za solární energii 712 korun ročně. Vše začalo za Špidly

Za malér se solární energií může Fischerova vláda, tvrdí Bursík. Kritizuje i Vitáskovou

Ceny fotovoltaiky byly asi nadhodnocené. Stát mohl přijít o desítky miliard

Jsou výkupní ceny solární energie v ČR nadsazené, ptal se Radižurnál analytika J&T Michala Šnobra

Nečas chce tlumit vliv fotovoltaické elektřiny na celkové ceny

Bursík: Šéfka ERÚ si připravuje půdu pro zastavení podpory obnovitelných zdrojů

Právníci: Nezákonné ceny elektřiny zakládají trestní odpovědnost

Poslanci se dohadovali, kdo může za podporu obnovitelných zdrojů energie

 

Reportáže:

Bývalí zaměstnanci ERÚ špatně nastavili ceny solární elektřiny

Komentář Pavla Barocha

Rozhovor se Zuzanou Musilovou

 

 

Zdroje: českénoviny.cz, iHNED.cz, Radiožurnál, ČT24.cz, iDNES.cz

04.02.2013 17:47

AREVA se odvolává proti poslednímu rozhodnutí ÚOHS

Dne 1. února 2013 AREVA podala odvolání proti rozhodnutí ÚOHS (Úřad na ochranu hospodářské soutěže) ze dne 18. ledna 2013, kterým tento úřad zamítl nedávnou žádost AREVY o předběžné opatření. AREVA požadovala a trvá na pozastavení výběrového řízení na dostavbu JE Temelín v jeho současné fázi, v zájmu efektivní ochrany svých procesních práv a zájmů.

 

Související článek:

ÚOHS zamítl návrh AREVy na pozastavení zadávacího řízení k dostavbě JE Temelín

 

 

04.02.2013 13:10

Dotazy na výměnu kotlů zasílejte na speciální emailovou adresu

Státní fond životního prostředí (SFŽP) na svých webových stránkách infomuje, že všechny dotazy ke 3. společné výzvě na podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu Moravskoslezského kraje a MŽP na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji je možné zasílat na adresu krajského pracoviště SFŽP ČR v Ostravě: kotle@sfzp.cz
 
Příjem žádostí byl zahájen 1. 11. 2012 a potrvá do 28. 6. 2013 nebo dne vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve. Pro tuto výzvu je alokováno celkem 40.000.000 Kč, a to 20.000.000 Kč z rozpočtu MSK a 20.000.000 Kč z Fondu. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v rodinných domech v MSK.
 

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v rodinných domech v MSK. Více o programu ZDE.

 

Dokumenty ke stažení:

Text 3. společné výzvy 
Formulář žádosti o poskytnutí dotace 
Vzor žádosti o dotaci

 

04.02.2013 10:10

iHNED.cz: Moody´s - Ceny elektřiny propadají a ČEZ patří k výrobcům, které to nejvíce zasáhne

Ceny elektřiny klesly v uplynulém týdnu na nová minima s nimi i ceny emisních povolenek. Agentura Moody´s upozornila, že jedním z hlavních poražených v rámci toho vývoje je i energetická skupina ČEZ
 
Jedním z důvodů poklesu cen elektřiny je právě pokles cen emisních povolenek EU až o 7 procent na 3,53 eura za tunu CO2. Cena evropských emisí, která se odráží i v ceně elektřiny, se v pátek dostala nejníže od minulého čtvrtka. Tehdy se v důsledku nezávazného zamítavého stanoviska průmyslového výboru Evropského parlamentu vůči návrhu Evropské komise snížit převis nabídky na trhu s emisemi oddálením prodejů části povolenek cena emisí na chvíli propadla o celých 40 procent až na historické dno 2,81 eura/t. Ceny emisních povolenek se následně minulý týdne zotavily poté, co si trh zřejmě uvědomil, že rozhodnutí Evropského parlamentu není konečné.
 
Alan Svoboda, šéf divize prodeje energetické skupiny ČEZ, ve čtvrtek při vystoupení na energetické konferenci dle agentury Dow Jones uvedl, že firma s ohledem na nízké ceny emisních povolenek rozhodně zvažuje prodloužení živostnosti svých uhelných elektráren, které jsou nyní podle něho jediné, jež vyrábějí elektřinu se ziskem.

 

Celý článek čtěte ZDE.

 

 

Zdroj: iHNED.cz (převzato z patria.cz)

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE