Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - ÚNOR

 


 

Staré ekologické zátěže

Pohled na hlavní téma nového čísla odborného časopisu Odpadové fórum přináší Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a ředitel České inspekce životního prostředí. Pochopitelně nechybí k tématu série odborných článků. Polemizujeme tentokrát k problematice BAT pro Velké spalovací zařízení, v Úhlu pohledu se zabýváme odpady z dob minulých. Velmi rozsáhlý a zajímavý rozhovor přinášíme z Brna, kde jsme položili otázky náměstkům pro oblast rozvoje města a pro oblast Smart city. Rubrika křížem krážem potěší čtenáře tématy online CSR reporting, EMAS, kvalita ovzduší nebo zpracování vyřazených LCD spotřebičů. Úplná anotace ZDE.

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Únor    
15.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
22.2.

Čištění odpadních vod

22.2.

Budoucí vývoj v oblasti bioplynových stanic 2018

28.2.

Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství

Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

7.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
8.3.

Odpadní voda a energie

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

9.3. iKURZ: Práce s modulem OLPNO a elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
14.3. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
22.3. CHEMICKÉ FÓRUM Ústeckého kraje
29.3. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Duben    
4.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.4.2018
8.-12.4.

Biomasa 2018

10.4.

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

11.-12.4.

Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
17.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN
Květen    
4-5.5. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018
15.5.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Listopad    
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

ZAPOJTE SE!

  

 

Novinky

21.06.2014 11:28

Zaplaví nás tuny odpadů ze skládek? Sledujte nedělní Partii o životním prostředí

DOPORUČUJEME Diskusní pořad TV Prima PARTIE se v neděli v 11 hodin dopoledne zaměří na životní prostředí. Zaplaví nás tuny odpadů ze skládek, nebo si naopak pořádně připlatíme za jejich odvoz? I na to se zeptá moderátor PARTIE Jan Punčochář. Jeho hosty budou ministr životního prostředí Richard Brabec /ANO/ a poslanec Michal Kučera /TOP 09/. PARTIE s Janem Punčochářem startuje v neděli v 11.00 na Primě. (Záznam pořadu - ZDE)

 

Česká republika z evropských dotací na životní prostředí nestihne vyčerpat zhruba 20 miliard korun z pěti miliard eur (asi 137 miliard Kč), které měla v nynějším programovém období k dispozici. V pořadu Partie televize Prima to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Hrozilo podle něj, že ztráta bude větší, ministerstvo se ji nyní snaží snížit podporou rychlých projektů, které nevyžadují například stavební přípravu.

Zdroj: ČTK

 

Zdroj: iPRIMA

20.06.2014 20:24

Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce dotací v OPŽP

Ke dni 20. 6. 2014 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Aktualizace se týká následujících částí - kapitoly 5.1 Náležitosti zadávacího řízení mimo režim veřejných zakázek, kapitoly 7.2 Prostředky na propagaci a informovanost v rámci povinné publicity, kapitoly 8.1 Pravidla a nutné podmínky pro uvolňování finanční podpory a v seznamu zkratek byla upřesněna definice smlouvy o dílo.

V kapitole 5.1 Náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách byly upraveny informace o postupu v případě, kdy zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení pouze 1 nabídku.

Do kapitoly 7.2 Prostředky na propagaci a informovanost v rámci povinné publicity byly doplněny požadavky v případě zpětného financování již ukončených projektů.

V kapitole 8.1 Pravidla a nutné podmínky pro uvolňování finanční podpory byla doplněna informace, že zálohové faktury lze aplikovat nejen v režimu ex-post plateb, ale i modifikovaných ex-ante plateb. Dále byla vložena informace, že před podáním poslední žádosti o platbu (schválením poslední fakturace týkající se SoD, ke které se vztahovaly zálohové faktury) bude ze strany SFŽP ČR provedena kontrola použití finančních prostředků proplacených na základě zálohových faktur.

V seznamu zkratek byla upřesněna definice smlouvy o dílo, která zahrnuje více typů smluvních vztahů mezi dodavatelem a příjemcem podpory.

Aktualizovaná verze Závazných pokynů je k dispozici zde.

 

Zdroj: OPŽP

20.06.2014 17:52

Státní energetická inspekce odhalila v loňském roce řadu pochybení

Prioritou kontrolní činnosti Státní energetické inspekce (SEI) byla v roce 2013 a na počátku letošního roku kontrola podporovaných zdrojů energie. Inspekce se zaměřila mimo jiné na kontroly fotovoltaických zdrojů (FVE). Jen v této oblasti uložila ve správních řízeních na pokutách cca 10,5 mil. Kč. SEI prováděla v roce 2013 kontrolní činnosti v řadě oblastí. Kromě FVE a bioplynových stanic (BPS) šlo o kontroly zaměřené na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET), výrobu elektřiny a tepla z ostatních obnovitelných a druhotných zdrojů, včetně biomasy, štítkování energetických spotřebičů, kontroly kotlů a klimatizačních systémů a dále na kontrolu průkazů energetické náročnosti budov (PENB). V mnoha případech přitom odhalila nejrůznější pochybení. Více ZDE

 

20.06.2014 17:18

Zákon EIA jde znovu do připomínkového řízení, původní návrh totiž EK nepřijala

NOVÉ připomínkové řízení Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vypracovalo nový návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Prioritním cílem návrhu je promptní zajištění kompatibility české právní úpravy s tzv. EIA směrnice, a to tak, aby se Česká republika vyvarovala riziku uplatnění finančních postihů při čerpání prostředků z unijních fondů ze strany Evropské komise, což za současné situace reálně hrozí. Plnění požadavků EIA směrnice bylo zahrnuto mezi tzv. předběžné podmínky, které musí být členskými státy EU splněny pro zapojení do programového období 2014 - 2020. Nebude-li Komise uspokojena ve svých požadavcích na provedení EIA směrnice, lze předpokládat, že v průběhu roku 2014 sice dojde k uzavření Dohody o partnerství, avšak splněním předběžné podmínky bude podmíněno schvalování příslušných operačních programů. Zároveň existuje i riziko ohrožení čerpání prostředků ze strukturálních a kohezních fondů EU u projektů, které jsou teprve ve fázi schvalování (zejména tzv. velké dopravní projekty).

„Evropská komise čeká už 10 let na uvedení českého práva v oblasti EIA do souladu s evropskou směrnicí. Žádná z bývalých vlád nebyla schopna dohodnout se na nové podobě zákona tak, aby zajistila soulad s evropským právem. Současná koaliční vláda má jedinečnou a poslední možnost hrozící postihy odvrátit. V září se novela dostane ke schválení do Poslanecké sněmovny. Aby bylo definitivně zabráněno hrozícím sankcím ze strany Evropské komise, musí novela začít platit od 1. ledna 2015,“ upozorňuje ministr Brabec.

V dubnu 2014 byl materiál poprvé projednán v mezirezortním připomínkovém řízení, paralelně probíhaly rovněž konzultace se zástupci Komise. V důsledku zásadního nesouhlasu Komise s navrženým zněním musel být následně materiál podstatným způsobem přepracován. Na počátku června 2014 Komise v rámci komunikace na pracovní úrovni potvrdila, že upravený návrh novely je slučitelný s unijním právem. Přijetí předložené novely by tak mělo bezprostředně vést k zastavení infringementu EIA. Změny oproti verzi rozeslané do připomínkového řízení dne 31. března 2014 spočívají především.

Mezi hlavní změny tak patří rozšíření účasti veřejnosti v procesu povolování záměrů a tzv. coherence stamp, který v navazujících řízeních (územním a stavebním) potvrdí, že nedošlo v průběhu řízení k tak závažným změnám projektu, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Nově bude stanovisko EIA závazné pro další povolovací orgány a účastníci řízení budou mít možnost se odvolat i proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení. Žaloba bude možná i bez předchozí účasti v procesu EIA. Lhůta pro rozhodnutí soudů je omezena na 90 dní.

Ministerstvo životního prostředí souběžně připravuje zásadní koncepční změnu právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí včetně územního a stavebního řízení, která by mohla začít platit už v lednu 2016. Celý systém povolování staveb v České republice je především nutné zjednodušit a zkrátit podobně, jako je tomu v zahraničí. Varianty, jak zjednodušení dosáhnout, předloží ministr Brabec vládě v červenci.   

 

Podkladový materiál ZDE.
 

 

20.06.2014 16:38

ČN: Zákaz skládkování recyklovatelného odpadu zatím zaveden nebude

Zvýšení poplatků za odvoz odpadu a zákaz skládkování recyklovatelného odpadu za deset let zatím zavedeny nebudou. Sněmovna dnes odmítla tyto kritizované úpravy provést v rámci novely zákona o odpadech, která se týká nakládání s elektroodpadem. Předcházelo tomu prohlášení ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), že tyto změny nyní nepodpoří. Návrhy pravděpodobně předloží až na podzim v rámci návrhu nového zákona o odpadech. Více ZDE

 

Reakce ministra životního prostředí Richarda Brabce na dnešní hlasování poslanců k novele zákona o odpadech

„Po dohodě s koaličními partnery jsme se dohodli vydat dnes cestou podpory původního návrhu elektronovely, která řeší urgentní problém, tedy uvádí do souladu českou legislativu s evropským právem v oblasti elektrozařízení. Mrzí mne, že se v Poslanecké sněmovně nepodařilo zatím najít podporu i pro další změny, které v České republice nejen podle našeho názoru musí nastartovat nový systém v odpadovém hospodářství směrem ke zvýšení recyklace odpadů a razantnímu odklonu odpadu ze skládek, které tak zatěžují životní prostředí. Evropská komise po nás požaduje zvýšit podíl recyklace komunálního odpadu ze současných 30 % na 50 % v roce 2020 a tak snížit skládkování z 54 na 30 %. Změna systému odpadového hospodářství u nás je proto nevyhnutelná. Základní principy těchto opatření, tedy zavedení povinného třídění bioodpadu a kovů, zákaz skládkování a zvýšení poplatků za skládkování, se pro nás nemění, proto se budeme snažit najít v další odborné diskusi širší podporu pro tyto změny.“           

 

 

Čtěte také:

Aktuální výsledky z jednání poslanecké sněmovny (10. schůze)


 

Zdroj: Českénoviny.cz

20.06.2014 14:30

Aktuální výsledky z jednání poslanecké sněmovny (10. schůze)

Aktuálně: Dnes sněmovna schválila ve třetím čtení vládní návrh na urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Žádný pozměňovací návrh nebyl poslanci schválen. Dále poslanci schválili ve třetím čtení tzv. elektronovou novelu zákona o odpadech.

Sněmovna dnes 17. června projednala ve druhém čtení novelu zákona o odpadech, která v poslanecká sněmovně vyvolala velmi dlouhou debatu. Někteří poslanci navrhovali vrátit znovu zákon k projednání Výboru pro životní prostředí, návrh neprošel. Poslanci odhlasovali zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Dále dnes poslanci projednali taktéž ve druhém čtení vládní novelu zákona o na urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktur. Taktéž poslanci zkrátili lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin. Třetí čtení zákonů lze tedy očekávat tento pátek.

Dopolední environmentálně legislativní marathón v poslanecké sněmovně začal (10.6.2014). Ministr životního prostředí Richard Brabec představí celkem pět legislativních návrhů. Poslanci se budou zabývat například legislativně technickou novelou zákona o ochraně přírody a krajiny a dále odpoledne novelou zákona o odpadech, která se zaměřuje na sběrny a výkupny odpadů. Poslanci mají také na programu řadu ratifikací úmluv. Jednání parlamentu sledujeme a výsledky postupně aktualizuje. Dle schváleného programu schůze by měli poslanci tento pátek projednávat ve druhém čtení další novelu zákona o odpadech. Novela se váže na tzv. OEEZ a zavádí od roku 2015 pro obce povinnost zajišťovat tříděný sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Od roku 2023 pak zakazuje ukládat na skládky recyklovatelné a využitelné odpady a zejména neupravený směsný komunální odpad. Tomuto zákazu by mělo předcházet postupné navýšení poplatků za skládkování těchto odpadů, od roku 2015 na 600 Kč a v roce 2020 až na 1000 Kč.

 

Aktuality:
 • 20.6.2014: Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o odpadech ve znění pozměňovacích návrhů. Zvýšení poplatků za odvoz odpadu a zákaz skládkování recyklovatelného odpadu za deset let zatím zavedeny nebudou. Sněmovna dnes odmítla kritizované úpravy provést v rámci novely zákona o odpadech, která se týká nakládání s elektroodpadem. Předcházelo tomu prohlášení ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), že tyto změny nyní nepodpoří. Návrhy pravděpodobně předloží až na podzim v rámci návrhu nového zákona o odpadech. Více ZDE
 • 20.6.2014: S Vládním návrhem na urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury byl ve třetím čtení vysloven souhlas (pozměňovací návrhy nebyly schváleny).
 • 20.6.2014: Vládní návrh na urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve třetím čtení bude projednán jako čtvrtý bod. Novela zákona o odpadech (OEEZ + skládkování...) nebyla navrhnuta jako pevně zařazený bod ani vyřazena z pořadu schůze. Podané pozměňovací návrhy byly zpracovány jako tisk 172/3

 • 18.6.2014: Poslanci dnes schválili ve třetím čtením vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Cílem legislativně technická úprava zákona - v příloze k zákonu se slovo „Kokořínsko“ nahrazuje slovy „Kokořínsko - Máchův kraj“ a slova „výnos MK ČSR čj. 6070/1976“ se nahrazují slovy „nařízení vlády č. … /2014 Sb.“.
 • 17.6.2014: Novela zákona o odpadech (OEEZ + skládkování...): NEprošel návrh na nové projednávání ve Výboru pro životní prostředí a dále byla zkrácena lhůta pro třetí čtení na 48 hodin
 • 17.6.2014: Poslanci projednali ve druhém čtení vládní návrh na urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve druhém čtení. Hospodářský výbor projednal a doporučuje schválit vládní návrh bez změn a dále byly představeny tři pozměňovací návrhy (viz odkazy níže). Byl zkrácen čas mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.
 • 13.6.2014: Poslanci projednali v prvním čtení Vládní návrh zákona o prekurzorech výbušnin (ST213). V současné době má široká veřejnost neomezený přístup k určitým chemickým látkám, z nichž se dají „podomácku“ vyrobit výbušniny. Tyto chemické látky jsou z tohoto pohledu považovány za prekurzory výbušnin. Zákon se dotýká především podnikatelských subjektů zejména z oblasti chemického průmyslu, částečně zástupci potravinářského průmyslu a prodejci chemických látek a výrobků z nich, vymezených nařízením a zákonem.
 • 13.6.2014: Poslanecká sněmovna měla dnes projednat ve druhém čtení novelu zákona o odpadech. Novela se váže na tzv. OEEZ a zavádí od roku 2015 pro obce povinnost zajišťovat tříděný sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Od roku 2023 pak zakazuje ukládat na skládky recyklovatelné a využitelné odpady a zejména neupravený směsný komunální odpad. Tomuto zákazu by mělo předcházet postupné navýšení poplatků za skládkování těchto odpadů, od roku 2015 na 600 Kč a v roce 2020 až na 1000 Kč. Poslanci při zahájení schůze přesunuli druhé čtení na úterý 17. června jako třetí bod programu a to z důvodu nemoci ministra životního prostředí Richarda Brabce. Třetí čtení novely je dle schváleného programu prozatím naplánováno na středu 18. června jako třetí bod programu.
 • Projednání vládního návrh zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve druhém čtení bylo posunuto na úterý 17. červa 2014 jako první bod programu
 

 

1) Novela zákona o ochraně přírody a krajiny:
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Cílem legislativně technická úprava zákona - v příloze k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 381/2009 Sb., se slovo „Kokořínsko“ nahrazuje slovy „Kokořínsko - Máchův kraj“ a slova „výnos MK ČSR čj. 6070/1976“ se nahrazují slovy „nařízení vlády č. … /2014 Sb.“.
 • Výsledek: schváleno ve III. čtení (18.6.2014)

 

2) Ratifikace změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech:
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • 6. zasedání konference smluvních stran Úmluvy konané ve dnech 28. dubna -10. května 2013 v Ženevě přijalo rozhodnutí SC-6/13 o zařazení nové látky – hexabromcyklododekanu (HBCDD) a jeho isomerů do přílohy A Úmluvy. Příloha A Úmluvy zahrnuje látky určené k celkovému vyloučení/odstraňování z výroby, použití, dovozu a vývozu. Po vstupu změny přílohy A Úmluvy v platnost bude Úmluva upravovat nakládání celkem 23 chemických látek. 
 • V roce 2011 byla látka HBCDD zařazena do přílohy XIV nařízení REACH (Seznam látek podléhajících autorizaci) a bude od srpna 2015 v EU zakázána (od tohoto data bude její používání, výroba a uvádění na trh podléhat tzv. autorizaci dle REACH). Dle čl. 22 odst. 3 písm. b) Stockholmské úmluvy bude pro EU a její členské státy možné do tohoto data registrovat výjimku z přijaté změny přílohy A, aby nedošlo k rozporu mezi povinnostmi vyplývajícími z této změny a z legislativy EU.
 • V České republice se HBCDD vyrábí a používá jako aditivní zpomalovač hoření v izolačních materiálech ve stavebnictví. ČR bude tedy registrovat zvláštní výjimku v souladu s rozhodnutím SC-6/13 a v souladu s legislativou EU.
 • Výsledek: PSP ČR vyslovila souhlas

 

3) Ratifikace změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy:
 • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013
 • 6. zasedání konference smluvních stran Úmluvy konané ve dnech 28. dubna - 10. května 2013 v Ženevě přijalo 10. května 2013 rozhodnutí o zařazení čtyř nových chemických látek do přílohy III úmluvy: i) azinfos-methyl (pesticid), číslo CAS1 86-50-0, ii) perfluoroktansulfonová kyselina, perfluoroktansulfonáty, perfluoroktansulfonamidy a perfluoroktansulfonyly, iii) komerční pentabromdifenylether, včetně tetrabromdifenyletheru, číslo CAS 40088-47-9, a pentabromdifenyletheru, číslo CAS 32534-81-9 a iv) komerční oktabromdifenylether, včetně hexabromdifenyletheru, číslo CAS 36483-60-0, a heptabromdifenyletheru, číslo CAS 68928-80-3 (ad ii –iv se jedná o průmyslové chemické látky).
 • Výsledek: PSP ČR vyslovila souhlas

 

4) Ratifikace Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování:
 • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013
 • 11. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy konané ve dnech 28. dubna - 10. května 2013 v Ženevě přijalo rozhodnutí o zařazení dvou nových položek do přílohy IX Úmluvy, a to frakcí po zpracování nápojových obalů a odpadů vznikajících při výrobě štítků.
 • Výsledek: PSP ČR vyslovila souhlas

 

5) Novela zákona - obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony
 • Novela má za cíl stanovit provozovateli povinnost vrátit povolenky, které mu byly neoprávněně přiděleny a vydány, a pro případ, že tak neučiní, má za cíl umožnit Ministerstvu životního prostředí uložit provozovateli sankci. Platná právní úprava povinnost vracení povolenek neupravuje. Dále se ruší povinnost ověřovatelů emisí mít autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů, pro svou činnost budou muset získat pouze akreditaci ČIA. V neposlední řadě se ruší poplatek ve výši 3.000 Kč, za změnu povolení k emisím skleníkových plynů.
 • Výsledek: přikázán Výboru pro životní prostředí (zkrácení lhůty na 15 dnů)

 

6) Novela zákona o odpadech (sběrny a výkupny odpadů)
 • Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vláda na konci dubna podpořila zpřísnění pravidel pro provozování sběrených surovin, které navrhl Senát. Kraje by měly mít nově možnost zakázat provozování sběren, které poruší zákaz výkupu vybraných druhů odpadů. Opatření je namířeno především proti zlodějům kovů.
 • Výsledek: přikázán Výboru pro životní prostředí (lhůta stanovena na 30 dnů)

 

7) Novela zákona o odpadech (OEEZ + skládkovací poplaty/povinné třídění odpadů)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Původně novela řešila pouze tzv. OEEZ. K vládnímu návrhu novely byly na jednání sněmovního výboru pro životní prostředí předloženy dva pozměňovací návrhy. Návrh poslance Jana Zahradníka doplňuje požadavky na hustotu sběrné sítě v systému zpětného odběru a upravuje způsob kontroly refundací u elektrozařízení, která jsou vyvezena mimo území České republiky. Další pozměňovací návrh od poslance L. Okleštěka zavádí od roku 2015 pro obce povinnost zajišťovat tříděný sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Od roku 2023 pak zakazuje ukládat na skládky recyklovatelné a využitelné odpady a zejména neupravený směsný komunální odpad. Tomuto zákazu by mělo předcházet postupné navýšení poplatků za skládkování těchto odpadů, od roku 2015 na 600 Kč a v roce 2020 až na 1000 Kč.
 • Písemné pozměňovací návrhy/usnesení:
  • VŽP - 172/1 (pozměňovací návrhy)
  • Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal navíc návrh zákona a vydal 11. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 172/2 (doporučuje schválit - pozměňovací návrhy VŽP).
  • Olga Havlová (06409-07778.doc)
  • Robin Böhnisch (06421-07797)
  • Načteno několik nových pozměňovacích návrhů
  • Podané pozměňovací návrhy byly zpracovány jako tisk 172/3
 • Výsledek:
  • Neprošel návrh na nové projednávání ve Výboru pro životní prostředí
  • Zkrácena lhůta pro třetí čtení na 48 hodin
  • Hlasování: schváleno ve znění pozměňovacích návrhů
  • Zvýšení poplatků za odvoz odpadu a zákaz skládkování recyklovatelného odpadu za deset let zatím zavedeny nebudou. Sněmovna dnes odmítla tyto kritizované úpravy provést v rámci novely zákona o odpadech, která se týká nakládání s elektroodpadem. Předcházelo tomu prohlášení ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), že tyto změny nyní nepodpoří. Návrhy pravděpodobně předloží až na podzim v rámci návrhu nového zákona o odpadech. Více ZDE

   

8) urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
 • Termín projednání:III. čtení, pátek - 20.6.2014 jako 4. bod
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 
 • dojde k navýšení maximálního bonusu u zemědělské a lesní půdy z dvojnásobku odhadní ceny na navýšení odhadní ceny až o patnáctinásobek. U stavebních pozemků a staveb nedochází ke změně výše bonusu, zůstává zachováno možné navýšení znalecky stanovené ceny až o 15 %, což odpovídá násobení této ceny koeficientem 1,15. U jiných než stavebních pozemků se tedy navrhuje navýšení až o patnáctinásobek znalecky stanovené ceny.
 • Výsledek: schválen ve znění vládního návrhu (pozměňovací návrhy nebyly schváleny)
 • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 182/2 (doporučuje schválit).

 

 

PSP ČR: 10. 6. 2014 / 10. schůze:
Názen předpisu Výsledek

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/

Info: OEEZ, pozměňovací návrhy

Termín: odhad Pá 20. 6., 1. bod (III.čtení)

schváleno ve znění pozměňovacích nárvhů
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/  (první čtení)
Info: sběrny a výkupny odpadů
Termín: St 11. 6., 5. bod odpoledne (I. čtení)
přikázán VŽP (lhůta stanovena na 30 dnů)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 176/  schváleno
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 182/
Info: podrobnosti ZDE
Termín: odhad Pá 20. 6., 1. bod (III.čtení)
schválen ve znění vládního návrhu
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ 
Termín: St 11. 6., 5. bod dopoledne (I. čtení)
přikázán VŽP (lhůza zkrácena na 15 dnů)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 109/
Termín: St 11. 6., 2. bod dopoledne
souhlas
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 121/ 
Termín: St 11. 6., 3. bod dopoledne
souhlas
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 122/ 
Termín: St 11. 6., 4. bod dopoledne
souhlas

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/

přikázán

 

Ohlasy v hlavních médií:

 

 

19.06.2014 14:35

Svaz měst a obcí: Nakládání s odpady potřebuje rozumná pravidla, nikoliv účelové změny

Dokud se nezakáže výkup kovů od fyzických osob, není možné plošně zavést oddělený sběr odpadu. Upozorňuje na to Svaz měst a obcí ČR v souvislosti s připravovaným zákonem o odpadech, který je nyní v legislativním procesu. Během něj se do předlohy dostávají poslanecké pozměňovací návrhy, které příliš neodpovídají reálným možnostem měst a obcí, ani skutečným potřebám jejich obyvatel. Více ZDE

19.06.2014 12:44

Výsledky jednání Senátu (22. schůze)

Sledujeme Senátoři na 22. schůzi schválili například vlastní návrh zákona o Národním parku Šumava nebo přijali doporučení Výboru pro evropské záležitosti ve věci průzkumu a těžby uhlovodíků s použitím hydroulického štěpení. Senátoři dále dali souhlas s ratifikací Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a také souhlas s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu. Senátoři ještě z pohledu životníhoprostředí projednají petice žádající zastavení povolení průzkumu a těžby zlata v ČR.

 

Rattifikace změny přílohy III Rotterdamské úmluvy:

 • 6. zasedání konference smluvních stran Úmluvy konané ve dnech 28. dubna - 10. května 2013 v Ženevě přijalo 10. května 2013 rozhodnutí o zařazení čtyř nových chemických látek do přílohy III úmluvy: i) azinfos-methyl (pesticid), číslo CAS1 86-50-0, ii) perfluoroktansulfonová kyselina, perfluoroktansulfonáty, perfluoroktansulfonamidy a perfluoroktansulfonyly, iii) komerční pentabromdifenylether, včetně tetrabromdifenyletheru, číslo CAS 40088-47-9, a pentabromdifenyletheru, číslo CAS 32534-81-9 a iv) komerční oktabromdifenylether, včetně hexabromdifenyletheru, číslo CAS 36483-60-0, a heptabromdifenyletheru, číslo CAS 68928-80-3 (ad ii –iv se jedná o průmyslové chemické látky).
 • Schváleno PSP ČR dne 11. června 2014 na 10. schůzi

 

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování:

 • 11. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy konané ve dnech 28. dubna - 10. května 2013 v Ženevě přijalo rozhodnutí o zařazení dvou nových položek do přílohy IX Úmluvy, a to frakcí po zpracování nápojových obalů a odpadů vznikajících při výrobě štítků.
 • Schváleno PSP ČR dne 11. června 2014 na 10. schůzi

 

Průzkum a těžba uhlovodíků:

 1. vnímá tento druh těžby zemního plynu jako jednu z alternativ získávání energetických surovin a prostředek ke zvýšení surovinové soběstačnosti členských států, zajištění energetické bezpečnosti a diverzifikace zdrojů
 2. poukazuje však na možné negativní důsledky této technologie, zejména nepříznivé dopady na životní prostředí a veřejné zdraví v důsledku kontaminace spodních vod i půdy a nároků na vysoké odběry vody při těžbě, nutnost následného skladování kontaminované vody či možné nekontrolovatelné úniky plynu do ovzduší během těžby
 3. zdůrazňuje, že v souladu s kompetencí členských států svobodně určovat skladbu svých energetických zdrojů musí být rozhodnutí o případné těžbě plynu z břidlic učiněno na úrovni členského státu, a vítá, že sdělení a doporučení Komise tento princip nezpochybňují
 4. konstatuje, že tento způsob těžby plynu z břidlic vyvolává velké obavy u některých občanů, o čemž svědčí petice „Stop HF“ proti hydraulickému frakování, kterou se Senát zabýval a která byla podepsána více než 35 000 obyvatel České republiky, a veřejné slyšení k této petici pořádané Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice dne 25. května 2012
 5. upozorňuje na skutečnost, že těžba v příhraničních oblastech může mít i přeshraniční negativní dopady na životní prostředí, a proto je třeba dbát principu předběžné opatrnosti a uplatňovat v plném rozsahu postupy EIA
 6. považuje za vhodné, že Komise v doporučení usiluje o vymezení pravidel bezpečné těžby a o co nejširší informování obyvatel dotčených území
 7. podporuje pozici vlády formulovanou ve vládním prohlášení, která v současné době nehodlá umožnit další průzkum a těžbu plynu z břidlic na území České republiky

 

Zákon o NP Šumava:

 • Schválen pozměňovací návrh VUZP (dokument -  ZDE)
 • NPŠ by měl být rozdělen do tří zón.
 • První zónu by se měla rozšířit na 26,53 procenta ze současných 13 procent.
 • Prezident Miloš Zeman chce kvůli rozšíření první zóny normu vetovat.
 • Ekologové požadují zvětšení první zóny na 50 procent území parku.
 • Mimo první zónu lze povolit s předchozím souhlasem správy parku stavby "sloužící ochraně přírody, rybářství, myslivosti, péči o les, zemědělství, turistice, sportu, obraně státu a ochraně státních hranic, pokud jejich umístění není v rozporu s posláním národního parku".
 • MŽP chystá vlastní úpravu v rámci novely zákona o ochraně přírody a krajiny
 • Návrh putuje do PSP ČR

 

Povolení průzkumu a těžby zlata v ČR:

 • přijato doporučení VUZP
 1. konstatuje, že neshledává těžbu zlata na území ČR, zejména pak za použití technologie loužení pomocí kyanidů, za přínosnou;

 2. doporučuje neměnit usnesení Vlády ČR č. 516 ze dne 26. 5. 1999, které konstatuje, že vzhledem k tuzemské potřebě zlata, cenám zlata a zejména vzhledem k význačným negativním vlivům těžby na životní prostředí není těžba zlata na území ČR žádoucí;

 3. doporučuje neměnit, že zlato i wolfram jsou vyhrazenými nerosty, které jsou ve vlastnictví ČR, a že pro stanovení dobývacího prostoru je nezbytné kladné stanovisko obce, na jejímž katastru by těžba probíhala, přičemž by bylo vhodné potřebu kladného stanoviska obce rozšířit i na průzkum území.


 
Přehled výsledků:
Názen předpisu Výsledek

Průzkum a těžba uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU

přijato doporučení VEU
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013
/senátní tisk č. 230/ (1. bod jednání dopoledne ve čtvrtek 19. června)
dán souhlas k ratifikaci
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013
/senátní tisk č. 231/ (2. bod jednání dopoledne ve čtvrtek 19. června)
dán souhlas k ratifikaci
Návrh senátního návrhu zákona senátora Pavla Eyberta a dalších senátorů o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 252/ (2. čtení - 5. bod jednání dopoledne ve čtvrtek 19. června)
schválen senátní návrh

Petice žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR

přijato doporučení VUZP


 

19.06.2014 08:11

Odpadářký ring: Okleštěk versus Kubera

DOPORUČUJEME Ve včerejším pořadu ČT24 Události, komentáře dikutovali senátor Jaroslav Kubera (ODS) a poslanec Ladislav Okleštěk (hnutí ANO) na téma novely zákona o odpadech. Připomínáme, že v úterý poslanci projednali ve druhém čtení vládní novelu zákona o odpadech. Novela se měla původně vázat pouze na tzv. OEEZ (elektroodpad), nicméně díky pozměňovacímu návrhu poslance Oklešťka zavádí navíc od roku 2015 pro obce povinnost zajišťovat tříděný sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Od roku 2023 pak zakazuje ukládat na skládky recyklovatelné a využitelné odpady a zejména neupravený směsný komunální odpad. Tomuto zákazu by mělo předcházet postupné navýšení poplatků za skládkování těchto odpadů, od roku 2015 na 600 Kč a v roce 2020 až na 1000 Kč. Záznam pořadu najdete ZDE (od 23minuty). Poslanecká sněmovna by o podaných pozměňovacích návrzích měla hlasovat v pátek 20. června.

 

Čtěte také:

Pohled ČAOH a Teplárenského sdružení na včerejší projednávání novely zákona o odpadech (18.6.2014)


 

 

18.06.2014 15:29

Evropská komise vyhlásila první výzvu - inovativní projekty v oblasti klimatu

Evropská komise dnes zveřejnila první výzvu k předkládání návrhů v rámci nových programů na projekty zaměřených na financování opatření v oblasti klimatu. Na "LIFE Climate Action" bude poskytnuto v roce 2014 milionů EUR pro inovativní projekty v oblasti klimatu v rámci Evropy. Podprogram je součástí programu LIFE EU 2014-2020 prostřednictvím kterého bude poskytnuto celkem 864 milionů EUR na opatření v oblasti klimatu v průběhu příštích sedmi let. Uzávěrka přihlášek je 16. října 2014. Další výzva k předkládání návrhů by měla být vyhlášena na podzim tohoto roku. Další podrobnosti najdete ZDE.

 

 

Zdroj: Evropská komise

18.06.2014 14:45

Kotlů na biomasu se loni poprvé prodalo více než kotlů na uhlí

V roce 2013 si koupilo nový kotel přes 107 tisíc zákazníků, což je nejvíce za posledních pět let. A poprvé se více lidí přiklonilo ke kotli na biomasu než na uhlí. Jde o trend, kterým se Česká republika přibližuje Rakousku nebo Německu. Výměnu starých neekologických kotlů stimulují především tzv. kotlíkové dotace, které vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s kraji. Podpořen je navíc také zákonem o ochraně ovzduší, který neekologická topidla vyřazuje z trhu. Od roku 2023 za používání kotle nižší než 3. emisní třídy bude hrozit pokuta 50 tisíc korun. Povinné revize začnou už za tři roky, více ZDE

18.06.2014 11:54

Pohled ČAOH a Teplárenského sdružení na včerejší projednávání novely zákona o odpadech

Připomínáme, že včera poslanci projednávali ve druhém čtení vládní novelu zákona o odpadech (sněmovní tisk č. 172). Novela se měla původně vázat pouze na tzv. OEEZ, nicméně díky pozměňovacímu návrhu poslance Oklešťka zavádí navíc od roku 2015 pro obce povinnost zajišťovat tříděný sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Od roku 2023 pak zakazuje ukládat na skládky recyklovatelné a využitelné odpady a zejména neupravený směsný komunální odpad. Tomuto zákazu by mělo předcházet postupné navýšení poplatků za skládkování těchto odpadů, od roku 2015 na 600 Kč a v roce 2020 až na 1000 Kč. Ministerstva životního prostředí a průmyslu se již dříve vyjádřila, že tento návrh podporují.

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) ve svém příspěvku upozorňuje na fakt, že  díky narychlo načtenému přílepku poslance Oklešťka, novela přináší podstatné strategické změny v odpadovém hospodářství, které dopadnou na všechny občany, průmysl a firmy. Za zcela zásadní ČAOH považuje to, že navržené řešení neprošlo standardním legislativním procesem a klíčoví partneři jako obce, kraje a celý odpadový sektor tak nemohl dostatečným způsobem uplatnit své připomínky. To vše s aktivní podporou odpovědného resortu, tedy MŽP. Tento nestandardní postup pak měl silnou odezvu ze strany mnoha poslanců právě při druhém čtení této kontroverzní novely.

Naproti tomu Teplárenské sdružení (TS ČR) ve své tiskové zprávě konstatuje, že na včerejším jednání Poslanecké sněmovny předložili poslanci za ČSSD pozměňovací návrh k zákonu, který ve svých důsledcích naprosto neguje dřívější pozměňovací návrh Výboru pro životní prostředí. Podle TS ČR Návrh poslanců mimo jiné ruší zákaz skládkování směsného komunálního odpadu (nahrazuje ho pouze zákazem skládkování biologicky rozložitelného a recyklovatelného odpadu) od roku 2023 nebo navrhuje zvýšit množství materiálu pro technické zabezpečení skládek.

Pro zajímavost Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin uvádí na svém webu "Prohráli jsme bitvu, nikoliv válku - nikoliv argumenty, jen masou zdvižených rukou, vetšinou nevědoucích o čem je řeč. Od třetího čtení si nelze mnoho slibovat a tak se připravme na Senát." Poslanecká sněmovna by o podaných pozměňovacích návrzích měla hlasovat v pátek 20. června, více ZDE.

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE