Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - LEDEN

 


 

Tématem ledna jsou nebezpečné odpady. Pro čtenáře jsme připravili odborné texty k systému ohlašování nebezpečných odpadů (SEPNO), legislativě, skladování a jejich dopravě. Zajímavý pohled přináší téma mezinárodního obchodu s odpady. Jakou úloha hrají zařízení MBÚ v odklonu odpadů ze skládek? To bylo téma lednové Polemiky.

Přinášíme konkrétní příklady cirkulární ekonomiky ve společnosti Sanofi / Zentiva nebo představujeme výsledky průzkumu využití recyklovaných plastových materiálů v Evropě. Mimo odpadové témata se věnujeme novele emisní vyhlášky č. 415/2012 Sb., vlivu novely zákona o IRZ na ohlašovací povinnosti, anebo znečištění ovzduší jako součást každodenního života.

V nové rubrice Úhel pohledu jsme se podívali na logiku zákona o vodovodech a kanalizacích. „Česko potřebuje moderní přístup k odpadům“ uvádí předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR Dany Balcarové v rubrice Ohlasy čtenářů. K rozhovoru jsme pozvali ředitele úseku vývoje a inovací UniCRE Ing. Jiřího Hájka. Anotaci čtěte ZDE

 

Vybíráme z obsahu:

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Leden
16.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2018 - Jihlava, Znojmo, České Budějovice, Brno
Opakování: 18.01.2018, 25.01.2018, 30.01.2018
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
18.1.

Chemická legislativa 2018

19.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE FIRMÁCH

23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

24.-25.1.

NIMBY efekt - investoři, město, občané

30.1.-1.2. AKTUALIZAČNÍ KURZ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY - Hradec Králové
Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
6.2.

Vodárenská biologie 2018

20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
28.2.

Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

8.3.

Odpadní voda a energie

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
8.-12.4.

Biomasa 2018

19.-20.4. RECYYLING 2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Květen    
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
Červen    
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018

 

  

 

Novinky

21.03.2014 08:36

Nový Věstník MŽP přináší i aktuální seznam odborně způsobilých osob v IPPC

STAHUJTE V novém věstníku Ministerstva životního prostředí najdete mimi jiné aktuální Seznam odborně způsobilých osob dle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování. Provozovatele bioplynových stanic určitě ocení metodický pokyn ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí.

 

Přehled obsahu:

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám

Dodatky 16-19 ke Směrnici MŽP č. 6/2010, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Metodický pokyn MŽP pro posouzení způsobilosti výdajů v programu Nová zelená úsporám 2013

Metodický pokyn ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí

Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ve věci zpracování informačních materiálů pro podporu prosazování evropského nařízení č. 1013/2006 o přepravě odpadů.

Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence o zveřejnění aktuálního Seznamu odborně způsobilých osob o integrované prevenci a omezování znečištění

Sdělení - Seznam inspekcí uskutečněných v posledním roce a testovací zařízení zařazená do Národního programu 

 

Náhled na seznam odborně způsobilých osob v IPPC:

 

IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ NEBO FYZICKÉ OSOBY

Kategorie přílohy č. 1 zákona o integro­vané prevenci, pro které byla právnická osoba nebo fyzická osoba pověřena k po­skytování odborných vyjádření dle § 11 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

Obchodní firma nebo název, anebo titul, jméno a příjmení:

Adresa sídla nebo místa podnikání

CEMC

(www.cemc.cz)

28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10

1.1, 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. a) – c), 2.4., 2.5.a) 2.5.b), 2.6., 4.1.a), 4.1.h), 4.1.i), 4.2. a) – e), 5.1. a) – k), 5.2.a). 5.2.b), 5.3.a) 1 – 5, 5.3.b) 1 – 4, 5.4., 6.1 a), 6.1 b)

Pozn.: odkaz na web CEMC byl doplněn redakcí Třetíruka.cz

 

Dokument ke stažení:

Věstník MŽP č.2/2014

 

 

21.03.2014 07:47

E15: Zelená energie sebere peníze i Němcům. Stále na tom však budou líp než Češi

Německý průmysl pomalu procitá ze snu. Už brzy pocítí na vlastní kůži, kolik ve skutečnosti stojí přechod německé energetiky na obnovitelné zdroje energií (OZE). A začíná se proti tomu bouřit. Dosud měl energeticky náročný průmysl, který čelí mezinárodní konkurenci, významné úlevy z placení nákladů na podporu obnovitelných zdrojů. Evropská komise je sice ochotná povolit Německu částečné zachování úlev, ale požaduje, aby podniky platily za zelenou energii výrazně více než dnes. Brusel chce, aby zvýhodněné firmy platily nejméně 20 procent z plné hodnoty příspěvku na OZE. To by znamenalo růst z 0,5 na 12 eur za spotřebovanou megawatthodinu. Více na: https://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/zelena-energie-sebere-penize-i-nemcum-stale-na-tom-vsak-budou-lip-nez-cesi-1071420#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Německý svaz chemického průmyslu spočítal, že i tak by se náklady chemiček na zelenou energii zvedly na pěti- až dvacetinásobek. Více ZDE

 

Mohlo by Vás zajímat:

Solární firmy v Německu se obávají, že nový zákon potopí jejich byznys (iHNED.cz, 20.3.2014)

 

Zdroj: E15

Více na: https://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/zelena-energie-sebere-penize-i-nemcum-stale-na-tom-vsak-budou-lip-nez-cesi-1071420#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: https://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/zelena-energie-sebere-penize-i-nemcum-stale-na-tom-vsak-budou-lip-nez-cesi-1071420#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: https://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/zelena-energie-sebere-penize-i-nemcum-stale-na-tom-vsak-budou-lip-nez-cesi-1071420#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

20.03.2014 19:11

Ostrava a Katovice podepsaly memorandum o společném zájmu na zlepšení čistoty ovzduší

Představitelé Ostravy a Katovic primátoři Petr Kajnar a Piotr Uszok podepsali ve čtvrtek 20. března česko-polské memorandum o společném zájmu na zlepšení čistoty ovzduší v česko-polském příhraničí. Představitelé obou měst se například zavázali, že budou podporovat ekologické vytápění, zateplování budov, výsadbu izolační zeleně, výstavbu obchvatů či intenzivnější čištění ulic. Jejich cílem rovněž bude prostřednictvím vzdělávací kampaně vysvětlit občanům negativní dopady spalování nevhodných paliv v zastaralých pecích a kotlích. Více ZDE

 

20.03.2014 18:49

DOBRÁ ZPRÁVA: Další kotlíkové dotace pro Ústecký kraj jsou plánovány na přelom dubna a května.

Ministerstvo životního prostředí se dohodlo s Ústeckým krajem na vyhlášení nové výzvy pro předkládání žádostí o tzv. kotlíkové dotace. Na tuto již druhou výzvu bude alokováno 30 milionů Kč s tím, že ministerstvo i kraj přispějí stejnou výší finančních prostředků, tedy 15 miliony Kč.

Obyvatelé Ústeckého kraje budou mít znovu možnost s přispěním státu i kraje vyměnit svůj stávající kotel na tuhá paliva za nový, tedy účinný nízkoemisní kotel, který bude méně zatěžovat ovzduší.

Vyhlášení výzvy je plánováno už na přelom dubna a května, do té doby ji musí ještě schválit Rada Ústeckého kraje. Žádosti se budou podávat v písemné podobě na Krajském úřadu Ústeckého kraje. Veškeré materiály související s výzvou budou uveřejněny na webových stránkách www.kr-ustecky.cz a Státního fondu životního prostředí České republiky www.sfzp.cz.

 

Zdroj: MŽP

20.03.2014 18:27

Evropská Komise rozhodla o podpoře „alternativní dopravy"

Evropská Komise ve svém rozhodnutí č. C(2014) 1662 ze dne 13. března 2014 rozhodla o změně Programového dokumentu OPŽP 2007 - 2013 a podpořila tak nové opatření Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy, které bylo zařazeno mezi podporované aktivity v prioritní ose 2. Pro žadatele v rámci LVII. výzvy tato zpráva znamená, že při hodnocení jejich žádostí nedojde k časové prodlevě, ale k hodnocení podaných žádostí přistoupí SFŽP ČR neprodleně po ukončení jejich příjmu. Aktuální znění Programového dokumentu naleznete ZDE.

Související článek:

MŽP vyhlásilo novu výzvu na pořízení ekologických autobusů a výstavbu plnících stanic CNG

 

Zdroj: OPŽP

 

20.03.2014 12:51

Rozhodnutí o klimaticko-energetických cílech se podle předběžných závěrů summitu odsouvá na podzim.

Na aktuálním bruselském summitu EU mají evropští politici podepsat politické části asociační dohody s Ukrajinou. Rozhodovat budou také o sankcích vůči Rusku. Původně se měla schůzka věnovat hlavně klimaticko-energetické politice. Státy se ale zatím na ničem konkrétním nedohodnou, uvádí dnes server EurActiv. Rozhodnutí o klimaticko-energetických cílech se tak podle předběžných závěrů summitu odsouvá na podzim. Zatím by měli politici pouze shrnout dosavadní pokrok. Rozhodnout by pak měli nejpozději v říjnu. V Unii panují rozdílné názory na to, kdy by se měly nové závazky schválit, více ZDE.

 

Čtěte také:

Pozice České republiky a ostatních států ke klimaticko-energetické politice EU po roce 2020

Kvůli OZE odchází podniky z Evropy, tvrdí čeští průmyslníci (EurActiv.cz, 19.3.2014)

Sobotka: EU by neměla zavádět cíl pro podíl obnovitelných zdrojů (19.3.2014, Českénoviny.cz)íce na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/sobotka-plan-bruselu-zvysit-podil-zelenych-energii-je-nerealny-1070761#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Energetici, průmyslníci a zástupci EP a EK diskutovali nad budoucností energetiky a konkurenceschopností průmyslu

Vládní Výbor pro EU schválil pozici ČR k jednáním o klimaticko-energetické politice EU a obnově evropského průmyslu

Skupina "Magritte" žádá okamžitá a rázná opatření s cílem zajistit energetickou budoucnost Evropy 

Zdroj: EurActiv.cz (Rozhodnutí o klimatických cílech jde do dalšího kola, summit vypíchne Ukrajinu, 20.3.2014)

20.03.2014 11:52

Teplárenské sdružení ČR zveřejnilo program letošní největší konference v oboru

Dvacátý ročník odborné konference nově pod názvem Dny teplárenství a energetiky rozšiřuje program o aktuální témata pro představitele obcí i technologických firem. Pro odborníky bude stěžejní diskuze k novým legislativním opatřením Evropské komise. Energetický regulační úřad na akci poprvé přestaví svůj pohled na budoucí model regulace cen tepla. Konference proběhne ve dnech 23. až 25. dubna v Hradci Králové. Více ZDE

20.03.2014 07:48

Podpora zaměstnávání místních a jednodušší pohyb v NP Šumava, to je představa Plzeňského kraje

Zastupitelé Plzeňského kraje chtějí mít v novém zákoně o Národním parku Šumava pravidla, která tam lze jen těžko dostat. Chtějí například garantovat obyvatelům šumavských obcí jednodušší pohyb po rezervaci, než mají jiní lidé, uvedl včera server iDNES. Žádají také, aby zákon podporoval zaměstnávání místních v parku. Vedení kraje se už vzdalo myšlenky na to, že by mohl projít návrh, který kraj v minulém volebním období prosazoval. Zastupitelé Plzeňského kraje už schválili deklaraci, ve které shrnuli své požadavky na to, jak by měl zákon vznikat a co by měl obsahovat. Dokument se sice jmenuje Deklarace Zastupitelstva Plzeňského kraje k Národnímu parku Šumava, ale je to v podstatě jen soupis požadavků, které má naplnit zákon o národním parku. Více ZDE

 

Deklarace Zastupitelstva Plzeňského kraje k Národnímu parku Šumava

 

Preambule

Zastupitelé Plzeňského kraje si jsou vědomi, jakým přírodním bohatstvím oplývá Šumava a jakým historickým vývojem si Šumava prošla. Berou za svoji povinnost chránit toto přírodní a kulturní bohatství pro současné i příští generace a zároveň chtějí, aby zde žili stálí obyvatelé, kteří mohou plnohodnotně naplňovat své životy. S ohledem na potřebu garance těchto požadavků je třeba přijmout právní normu ve formě zákona, která zajistí ochranu Šumavy včetně jejího rozvoje. Z těchto důvodů tedy zastupitelé Plzeňského kraje apelují na vládu České republiky, vědomi si toho, že zákonodárná iniciativa kraje by v tomto případě měla započít až v případě nečinnosti vlády, aby Ministerstvo životního prostředí připravilo kvalitní právní normu, která by měla naplnit následující články.

 

Článek 1

Právní norma by měla být připravována ve spolupráci s dotčenými kraji a Svazem obcí Národního parku Šumava.

Právní norma by měla garantovat využívání národního parku k veřejnému poznání, vzdělávání, rekreaci a turistice.

Legislativní proces by se neměl odkládat a měl by být započat v roce 2014.

 

Článek 2

Členění území národního parku do zón ochrany přírody musí být součástí zákona.

Je možné rozšířit území prvních zón, ale je třeba v těchto nových lokalitách garantovat průchodnost národního parku vyznačením přístupných stezek. Základní síť stezek musí být součástí zákona.

Vymezení zón ochrany přírody je možno měnit po vyhodnocení stavu území na základě plánu péče tak, aby první zóny korespondovaly se schopností trvale udržitelného přirozeného vývoje bez přímých zásahů člověka.

Nezasahování proti lesním škůdcům je možné pouze v celistvých územích v rámci prvních zón. Plošný rozsah a vymezení bezzásahových oblastí musí být provedeno způsobem, při kterém nedojde k následnému velkoplošnému rozpadu lesních porostů.

 

Článek 3

Obce, na jejichž území se národní park nachází, by měly mít prostor (své zóny) na svůj rozvoj, a to včetně stavební činnosti. Ta by měla probíhat v souladu s územně plánovací dokumentací. Případné omezení rozvoje obcí je třeba finančně kompenzovat.

Obyvatelé trvale bydlící na území Národního parku Šumava a ti, kteří zde vykonávají pracovní činnosti, by měli mít možnost jednoduššího pohybu na území národního parku.

Je třeba podporovat zaměstnanost v regionu, a to zaměstnáváním místních lidí v lesních a zemědělských oborech ve strukturách národního parku.

Personální obsazení vedení správy národního parku a jeho změny by mělo být předem konzultováno se zástupci regionu.

 

Mohlo by vás zajímat:

Dotace na Ekologické projekty 2014 v Plzeňském kraji, více na webu kraje ZDE


Zdroj: iDNES.cz, Plzeňský kraj

20.03.2014 07:41

EURO: Stát chystá „malé prolomení limitů“, uhlí by bylo pro elektrárny a část i pro teplárny

Hnědouhelné těžební limity padnou. Nikoli plošně, ale v konkrétní vybrané lokalitě. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž pracuje na plánu, který umožní zrušit limity na dolu Bílina. Na ministerstvu se o chystaném dokumentu hovoří jako o „malém prolomení limitů“. Lom patří společnosti Severočeské doly, které jsou součástí skupiny ČEZ. Informaci potvrdily týdeníku Euro dva na sobě nezávislé zdroje. Prolomení územních limitů v Bílině je relativně jednoduchá záležitost. Pozemky, na kterých by se v takovém případě těžilo, totiž patří Severočeským dolům a neleží na nich žádná obec. Pokud by ministerstvo zrušení prosadilo, Severočeské doly by se dostaly k zásobám uhlí, které dle odhadů dosahují 180 milionů tun uhlí. ČEZ by tak zajistil zásobování uhlí pro své elektrárny na další desítky let dopředu, část z těchto zásob by mohly využít i teplárny. O případném zrušení limitů v Bílině se s největší pravděpodobností rozhodne až počátkem příštího roku. Více ZDE

 

Zdroj: EURO

Více na: https://euro.e15.cz/archiv/stat-chysta-male-prolomeni-limitu-chce-180-milionu-tun-uhli-z-dolu-bilina-1069995#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: https://euro.e15.cz/archiv/stat-chysta-male-prolomeni-limitu-chce-180-milionu-tun-uhli-z-dolu-bilina-1069995#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: https://euro.e15.cz/archiv/stat-chysta-male-prolomeni-limitu-chce-180-milionu-tun-uhli-z-dolu-bilina-1069995#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

19.03.2014 19:59

Spotřeba vody v elektrárnách ČEZ výrazně kleslá od roku 2001

Spotřeba pitné vody v jaderných a klasických elektrárnách ČEZ od roku 2001 vytrvale klesá. V jaderných elektrárnách se snížila o 64 %, v klasických zdrojích o 38 %. Celkově tak elektrárny ČEZ spotřebují téměř o polovinu pitné vody méně ve srovnání s dobou před 13 lety. Spotřeba povrchové (technologické) vody v klasických elektrárnách klesla ve stejném období o 19,7 procenta. O dramatických 43 % klesla také spotřeba podzemní vody. Průměrná spotřeba pitné a povrchové (technologické) vody v jaderných zdrojích byla loni na úrovni 2,773 m3/MWh. V případě produkce tepla se jednalo o 0,261 m3/GJ. Vyplývá to z výstupů hospodaření s vodami v ČEZ. Více ZDE

 

19.03.2014 16:24

Na poli se dají vypěstovat i gigajouly

Přístup k obnovitelným zdrojům energie (OZE) se může velmi lišit podle vnímání těch, kteří s nimi pracují. Od čistě finančního – tedy jak získat co nejvíce peněz na podpoře od státu, přes technický – jak využívat dané přírodní zdroje co nejefektivněji, až po environmentální, který zkoumá, co všechno příroda nabízí v daném místě a jaký typ obnovitelného zdroje je nejlepší využívat. Zejména ten poslední přístup zajímá tým odborníků, kteří sestavují interaktivní mapu zdrojů RESTEP. Celý systém RESTEP včetně metodického přístupu má sloužit pro zlepšení krajských energetických koncepcí a regionálního strategického a územního plánování. Více ZDE

 

19.03.2014 14:17

Odpadovou legislativu není vhodné odkládat, zpětná vazba a spolupráce s obcemi je naprosto zásadní

Česká republika by měla mít jednoznačnou strategii v odpadovém hospodářství. Shodli se na tom ministr životního prostředí Richard Brabec s předsedou Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem na prvním společném jednání. Podle ministra je zpětná vazba a spolupráce s obcemi v souvislosti se životním prostředím naprosto zásadní. Svaz tak musí být zapojen do jednání k úpravám i zcela novým právním předpisům, a to od jejich začátku. Po koncepční právní úpravě volá už řadu let průmyslový i komunální sektor. Říkají, že bez jasných pravidel není možné investovat do odpadových zařízení, která v České republice chybí. Více ZDE

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE