Více času na podstatné

Aktuální stanovisko SOVAK k regulaci vodárenství

29.10.2014 11:24

Toto stanovisko navazuje na základní stanovisko SOVAK ČR k regulaci vodárenství z 28.4.2014 a reaguje na aktuální stav přípravy dokumentu „Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství“. Pro jednání vlády jej zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s resorty financí, zemědělství, životního prostředí a dopravy.

Uvedený návrh je připravován jako součást informace pro vládu ČR o stavu přípravy Dohody o partnerství a programů pro programové období 2014 – 2020 a v souvislosti s plněním Programového prohlášení vlády a dalších jednání vlády k této problematice. Tento dokument byl mimo jiné vytvořen na základě informace ze strany Ministerstva životního prostředí k čerpání finančních prostředků z evropských fondů pro nový Operační program Životní prostředí 2014+, kde byl (možná záměrně) uveden zásadní požadavek na zavedení nezávislé regulační instituce ve vodárenství jako kondicionality pro schválení OPŽP 2014+. Požadavek na přehodnocení regulace poté následně zakotvila vláda ČR do svého programového prohlášení ze dne 12. února 2014 (kapitola 3.4) a to bez toho, aby zvážila alternativu setrvání ve stávajících podmínkách pro žadatele. Přesné znění předběžné podmínky pro OPŽP 2014+ v Pozičním dokumentu Evropské komise (EK) k programovému období OPŽP 2014+ ovšem je, že je možné využít dotace z evropských zdrojů do vodohospodářské infrastruktury (VHI) tehdy, bude-li v České republice zřízena nezávislá regulační instituce, nebo naváže-li se ČR na implementaci Podmínek přijatelnosti z 6. 8. 2007 (Příloha č. 7 PD OPŽP, nově Příloha č. 6 PD OPŽP 2014+).

Na základě oficiálních a protokolárně stvrzených závěrů z jednání s Evropskou komisí ze srpna tohoto roku vyplývá, že Evropská komise považuje předběžnou podmínku za vypořádanou, bude-li pokračováno v implementaci podmínek pro žadatele dobíhajícího OPŽP a to s ohledem na fakt, že tuto variantu považuje za funkční a také ji byla v nezměněné formě představena v rámci vyjednávání o stávající verzi OPŽP. Ze strany EK lze tak požadavek na zřízení samostatného regulačního úřadu považovat za překonaný a podmínku blokující schválení OPŽP za vypořádanou.

 

Ing. František Barák

předseda představenstva SOVAK ČR

 

Související článek:

Stanovisko SOVAK ČR k materiálu "Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství"  (29.4.2014)

SOVAK: Nový systém regulace cen vody zvýší byrokracii pro obce i občany (6.5.2014)

Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství (29.4.2014)

 

Dokument ke stažení:
Stanovisko SOVAK ČR k regulaci vodárenství 2014 ze dne 27.10.2014 (ZDE)
Stanovisko SOVAK ČR k regulaci vodárenství 2014 ze dne 28.4.2014 (ZDE)
 
Zdroj: SOVAK ČR