Více času na podstatné

Audio ze semináře: Zákon o vodách v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí

04.07.2012 08:53

Seminář se konal dne 12. června 2012 pod záštitou Českého ekologického manažerského centra (CEMC) Praha, ve spolupráci s Asociací autorizovaných osob EIA/SEA. Snahou pořadatelů bylo prohloubení informací o problematice ochrany vod obecně, nakládání s vodami, ochrana vodních zdrojů a ochrana před povodněmi. Cílem semináře bylo zmíněné informace předat především posluchačům s autorizací k EIA/SEA, ale i všem zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Lektoři – Jaroslava Nietscheová, prom. práv., a ing. Michal Krátký – patří mezi nejlepší odborníky na problematiku ochrany vod a vodního práva v České republice. Svědčí o tom i vysoká úroveň informační náplně semináře, kdy posluchači byli upozorňováni na problémy, jež mohou nastat při posuzování záměrů z hlediska vodního práva, ochrany vod, obecného nakládání s vodami (odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních vod), při výstavbě a provozování vodních děl, ochraně před povodněmi, ale i problémů při tvorbě a posuzování územních plánů. Účastníci semináře přidávali své dotazy, takže k některým problémům se rozvinula živá diskuse.

 

Audio a další informace ZDE.