Více času na podstatné

Novinky REACH

16.06.2010 08:03

Dne 25. května 2010 vstoupilo v platnost nové nařízení Komise (EU) č. 440/2010 o poplatcích placených ECHA podle nařízení CLP - více...

ECHA zveřejnila nové nařízení Komise (EU) č. 453/2010 týkající se bezpečnostních listů - více...