Více času na podstatné

Podzimní semináře, které by Vám neměly uniknout!

31.07.2012 15:19

Společnost EQ Servis s.r.o. a portál www.tretiruka.cz si Vás dovoluje pozvat na semináře:


 
NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ V PRAXI se zaměřením na povinnosti znečišťovatelů ovzduší

Brno - 9. října 2012

Praha - 24. září 2012

1. září 2012 vstoupí v účinnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který přináší řadu změn v povinnostech provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Jelikož většina změn začíná platit již od září, vyplatí se s nimi včas seznámit. Můžete si tím ušetřit starosti s povinnostmi, které již nebudete muset plnit a zároveň se včas připravíte na nové povinnosti, které vás naopak nově čekají. Seminář je určen pro všechny, kteří se potřebují seznámit s praktickým uplatněním nových povinností v provozech podniků, tzn. především pro znečišťovatele ovzduší. Více ZDE.
 

HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY V PRAXI

Brno - 19. září 2012

Praha - 25. září 2012

Hodnocení rizik ekologické újmy je novou legislativní povinností, se kterou se bude muset značná část firem vypořádat v průběhu tohoto roku.

Seminář je určen pro všechny, kteří se potřebují seznámit s povinnostmi ze zákona 167/2008 Sb. o ekologické újmě a především pak pro ty, kteří budou provádět hodnocení rizik ekologické újmy podle nařízení vlády 295/2011 Sb. Seminář se zaměří především na praktické otázky spojené se základním hodnocením rizik včetně objasnění práce s mapovými podklady potřebnými pro vyhodnocení. Ukážeme vám, jak se - pokud možno - bez psychické újmy vypořádat se záludnostmi, které nová legislativa přináší. Jako bonus účastníci obdrží elektronický Formulář pro hodnocení rizik EÚ. Více ZDE.

 

Manažer – Auditor ISŘ (integrovaného systému řízení dle QMS/EMS/BOZP)

02. - 04. října 2012  Penzion za vodou – Dvůr Králové nad Labem

Určeno pro pracovníky se zavedeným QMS/EMS/SM BOZP (nebo ty co teprve zavádí nebo se chystají zavádět ISŘ), resp. Integrovaným systémem řízení, vhodné jako doškolení interních auditorů, jsou probrány požadavky ISO 14001 + ISO 9001 + OHSAS 18001 a způsoby jejich zabezpečení a auditování, ukázka dokumentů a záznamů, CD se vzory; poslední den kurzu je věnován auditorských praktikám a dovednostem – nově dle ČSN EN ISO 19011:2012. Je možné se přihlásit pouze na manažera ISŘ (2 dny) nebo na celý kurz (3 dny – tito účastníci obdrží osvědčení manažera ISŘ i certifikát interního auditora ISŘ). Více ZDE.

 

Legislativa BOZP v praxi stavebních a montážních podniků

16. - 18. října 2012, Hotel Bermuda - Znojmo

Určeno pro pracovníky zabezpečujících BOZP na stavbách a montážích, stavbyvedoucí, bezpečnostní techniky, OZO v prevenci rizik, koordinátory BOZP a podobně. Kurz je vhodný i jako příprava ke zkouškám na OZO v prevenci rizik a koordinátora BOZP dle z. 309/2006 Sb. Praktické ukázky správné praxe, chyb, nedostatků BOZP na stavbách a montážích, videoukázky, CD se vzory. Více ZDE.

 

Legislativa Ochrany životního prostředí v praxi

20. - 22. listopadu 2012  Penzion za vodou – Dvůr Králové nad Labem

Určeno pro ty, kteří potřebují ve své praxi znát právní předpisy OŽP, zákon o odpadech  a obalech, ochrana vod, ochrana ovzduší (nové!!!), IRZ, chemické látky - REACH, GHS, prevence závažných havárií apod. se zaměřením na novinky. CD s formuláři a metodickými pokyny a s aktuální legislativou. Více ZDE.

 
 

Mediálním partnerem akcí je portál www.tretiruka.cz. Pořadatel poskytuje slevy pro držitele věrnostních karet Třetí ruky.