Více času na podstatné

Pozor na upravenou metodiku pro vodohospodářské projekty!

03.07.2012 14:03

Státní fond životního prostředí (SFŽP) zveřejnil upravenou metodiku pro vodohospodářské projekty podporované z Operačního programu Životní prostředí, která  je závazná pro žádosti předkládané ve XXXIX. výzvě na podoblast podpory 1.1.1. Tyto změny vyplývají z jednání a shody mezi Evropskou komisí a Ministerstvem životního prostředí jako řídicím orgánem OPŽP. Metodika upřesňuje výklad podmínek přílohy č. 7 programového dokumentu OPŽP.

Připomínáme, že SFŽP již vyhlásil novou výzvu pro výstavbu, rekostrukci, dostavbu a intenzifikaci ČOV a kanalizací. Více ZDE.

 
Dokumenty ke stažení:

Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP verze 3.5