Více času na podstatné

Přenosy odpadů mimo provozovnu a ohlašování do IRZ

26.02.2010 06:23

„Kdy je provozovatel povinen ohlašovat do IRZ přenosy odpadů mimo hranici provozovny?“.

  • Překročí – li zároveň obě prahové hodnoty, tj. 2 t NO a zároveň i 2000 t ostatních odpadů nebo jednu z nich , tj. buď překročí 2 t NO, ale nepřekročí 2000 t ostatních odpadů, nebo překročí 2000 t ostatních odpadů, ale nepřekročí 2 t NO?

  • Pokud opravdu platí, že pro povinnost hlásit do IRZ stačí překročit hranici 2 tun produkce nebezpečných odpadů bez ohledu na obsaženou látku v těchto odpadech, týká se překročení hranice součtu všech odpadů nebo jednotlivého odpadu, hlásí se do IRZ pouze odpady u kterých byla překročena hodnota 2 tuny nebo všechny nebezpečné odpady za provozovnu v daném roce?

odpověď ZDE