Více času na podstatné

Vodní díla na ohlášení a Charakter vod ve štěrkovištích

16.05.2011 07:35

MZe prostřednictví výkladů č. 90 a 91 odpovídá na otázky:

1) Na jaká vodní díla se § 15a vztahuje a jak se při realizaci těchto vodních děl postupuje? Lze rovněž vodní díla podle § 15a odst. 1 vodního zákona povolit rovněž postupem podle § 15 vodního zákona? Odpověď ZDE

2) V případě těžby štěrkopísků prováděné na základě povolení hornické činnosti podle zákona o hornické činnosti dochází v pásmu nasycení k odkrytí hladiny podzemních vod, které se tak stávají ve smyslu zákona důlními vodami. Jsou důlní vody ve štěrkovištích, které nemají žádný další přítok, i nadále podzemními vodami podle vodního zákona? Podléhají odběry těchto vod zpoplatnění podle ustanovení § 88 vodního zákona, pokud jsou odebírány k vodárenskému využití jiným subjektem než organizací provádějící hornickou činnost? odpověď ZDE

 

Zdroj: MZe