Více času na podstatné

Štítek: LEGISLATIVA

Zahájení EIA: Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník

Připomínky: Novela zákona o ochraně ovzduší

ISPOP: Nasazení formuláře F_ODP_PROD a dalších formulářů agendy odpadů

Priority a požadavky průmyslu v oblasti životního prostředí

Stanovisko SPČR k Návrhu vyhlášky o náležitostech naturového posouzení

Legislativa EU: Změna přílohy XVII nařízení REACH