Více času na podstatné

Štítek: Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek nespadající pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách

Legislativní novinka EU - veřejné zakázky

MPO - Výzva k předkládání žádostí

Program BETA – zveřejnění výzev k podání nabídek k veřejným zakázkám

Zařazení kritérií předcházení vzniku odpadů nebo jeho minimalizace do výběrových řízení a veřejných zakázek

Nová pravidla pro veřejné zakázky kladou větší důraz na životní prostředí a inovace.

OPŽP: Upozornění pro žadatele o podporu související s novelizací zákona o veřejných zakázkách

Nové směrnice EU k zadávání veřejných zakázek zveřejněny

MMR připravilo novelu zákona o veřejných zakázkách, speciální úřad na dohlížení tendrů nevznikne.