Více času na podstatné

Štítek: dotace voda

SFŽP vyhlásil 34. výzvu pro individuální projekty v oblasti zlepšení jakosti pitné vody

SFŽP vyhlásil 34. výzvu pro individuální projekty v oblasti zlepšení jakosti pitné vody

OPŽP: Míra inflace za rok 2014 a pomůcka pro přepočet stálých a běžných cen

SFŽP zveřejnil cenové indexy pro tvorbu ceny vodného a stočného