Více času na podstatné

Štítek: ippc

Nevydání souhlasu a integrované povolování

Nevydání souhlasu a integrované povolování

Pozvánka na Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o průmyslových emisích do českého právního řádu pro spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW v ČR

Poslední tučný balík předpisů v roce 2010

Poslední tučný balík předpisů v roce 2010

VÝZVA ÚŘADU PŘI INTEGROVANÉM POVOLENÍ

Činnost ČIŽP v oblasti integrovaných agend v roce 2010