Více času na podstatné

Štítek: legisaltiva

EU zavádí nové energetické štítky pro žárovky a osvětlení

Omezení polycyklických aromatických uhlovodíků a předložení informací k omezení chlorovaných parafínů

IPPC: Pozvánka na XXII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Maximální minimum o novém zákoně o odpadech – Ústav životního prostředí Přírodovědecké fakulty UK spouští kurz o nové legislativě odpadů

Nedostupnost systému SEPNO v termínu od 15.12.2021 do začátku roku 2022

EU: Klimatická neutralita, udržitelná doprava, odpovědnost za trestnou činnost vůči životnímu prostředí