Více času na podstatné

Štítek: natura 2000

Stanovisko MZe k měsíčnímu odložení výplat dotačních titulů LFA a NATURA 2000

MŽP navrhuje doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit

Česko musí do konce roku rozšířit chráněná území, jinak hrozí pozastavení dotací z EU

Nová legislativa: Byla rozšířena soustava chráněných území Natura 2000

Vláda odložila k doplnění seznamu Natura 2000 a schválila zelenou naftu i pro živočišnou výrobu

Česko žádá Komisi o prodloužení lhůty na doplnění seznamu evropsky významných lakalit