Více času na podstatné

Štítek: opžp

MŽP nabízí nově zvýhodněné půjčky i na dotované projekty OPŽP v oblasti odpadového hospodářství

MŽP schválilo další projekty pro lepší životní prostředí

Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňová opatření

Změny v Operačním programu Životní prostředí

Novinka ve způsobu zahájení uzavřené výzvy u veřejných zakázek dle pokynů OPŽP

SFŽP aktualizoval pravidla pro žadatele a příjemce

V záři nejspíše poslední dotace z OPŽP na vodovody a kanalizace

OPŽP: Seznamte se s aktuálním zněním dokumentů - Pravidla, Veřejné zakázky, Udržitelnost

OPŽP: Nový způsob evidence veřejných zakázek v systému IS KP14+

Možnosti dotace v oblasti IPPC z Operačního programu Životní prostředí