Více času na podstatné

Štítek: sea

Celoživotní vzdělávání EIA/SEA - prezentace

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byla přijata

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byla přijata

Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb.

Politika ochrany klimatu a vyhodnocení jejích dopadů na životní prostředí jsou otevřeny připomínkám

Seminář "Hodnocení rizik v procesu EIA/SEA"

Seminář - „Hlukové studie v procesu EIA“ (21. 6. 2011, Praha)

Seminář - „Hlukové studie v procesu EIA“ (21. 6. 2011, Praha)