Více času na podstatné

Štítek: svhc

Na Kandidátský seznam byla zařazena další látka SVHC

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 7 látek SVHC

Veřejná konzultace k identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy

ECHA navrhla 18 látek do přílohy XIV nařízení REACH