Více času na podstatné

 

 

Registrace / Registration - ZDE

 

XVIII. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ se koná ve dnech 6. a 7. října 2022, jako doprovodný program Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje a změny klimatu, dobrovolné přístupy k dosahování cílů udržitelného rozvoje vč. environmentálního účetnictví a reportingu, výsledky realizovaných projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výsledky výzkumu. V posledních letech jsme se mohli přesvědčit, že nedílnou součástí pro zajištění udržitelného rozvoje je profesionálně zvládnutý rizikový management vč. environmentálního managementu. V tomto ročníku se konference zaměří na aktualizaci legislativy EK k nefinančnímu reportingu (problematika ESG), přístupu ČNB ke klimatickým změnám a dalším problémovým okruhům týkajících se průmyslu a ekologii.

 

Konference je příspěvkem k zajištění strategických cílů EU pro budoucí období (European Green Deal, Fit for 55, HORIZON Europe). Konferenci doporučujeme všem organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, nefinančního reportingu, účetnictví udržitelného rozvoje a rizikového managementu. Těm, kteří usilujé o zvýšení své environmentální výkonosti spjaté s konkurenceschopností a chtějí se obohatit o diskusi s předními odbornky na uvedené tématické okruhy.

 

Program konference:

Program konference 6. října 2022
8:00 – 9:00 Prezence
9.00 – 9:15 Zahájení konference

RNDr. Libor Ambrozek, advisor to the Minister of the Environment.

Ing. Peter J. Kalaš, President of the Czech Business Council for Sustainable Development.
9.15 – 10.15 1. blok přednášek – Indikátory udržitelného rozvoje

Ing. Tomáš Severa, Ministry of Finance – Directive of the European Parliament and the Council on reporting on sustainability.

Kateřina Bohuslavová, ČEZ Group ESG director – Experience with the ESG agenda in the ČEZ Group.

Zuzana Holá, director of communication and sustainability Vodafone – Vodafone Czech Republic: Sustainable business management system and transparency.
10.15 – 10.45 a.m. Přestávka
10.45 – 12.30 2. blok přednášek – Praktické zkušenosti s nefinančním reportingem

Ing. Pavlína Mildnerová, Ing. Adéla Hrubešová, Czech Statistical Office – Indicators of sustainable development, ecosystem accounting.

M.Sc. Bc. Richard Juřík, Ministry of the Environment – Assessment of the impact of energy and climate policies FF55 on the Czech Republic.

Ing. Stanislav Burian, Ph.D., Czech National Bank – Sustainability Disclosure Regulations in the Financial Services Industry (SFDR).

Julian Toth, COO, International Sustainable Finance Center (ISFC) – DNSH app project for ministries.

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Platform for the bioeconomy of the Czech Republic – CEE2ACT project, funded under the European Union's Horizon Europe Research and Innovation program.
12.30 – 1.30 Oběd
1.30 – 2.45 3. blok přednášek – Výsledky studií dopadu
RNDr. Miloš Kužvart, executive director of the Czech Association of Circular Economy – Circular Economy in the Age of Growing Economic Crisis.

Ing. Michaela Perunová, Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., Czech University of Life Sciences Prague – Amalysis of forestry bioeconomy employment in the Czech republic

Ing. Andreas Nikodemus, Diana Carolina Huertas Bernal, Czech University of Life Sciences Prague - The sustainability of production processes and design of sustainable development indicators for activities supported within the framework of forest bioeconomy: A comparative analysis of the European Union and Southern Africa

Ratna Chrismiari Purwestri, Ph.D., Sandra Paola García-Jácome, Czech University of Life Sciences Prague - Forest vegetation area evolution and the implications for non-wood forest provisioning services in the Czech Republic.
2.45 – 3.15 Přestávka
15.15 – 17.00 4. blok přednášek – Výsledky výzkumu

Ing. Pavel Růžička, ENVIROS – Carbon footprint of an industrial enterprise.

Ing. Marek Hekrle; Ing. Jan Macháč, Ph.D., Institute for Economic and Environmental Policy, J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem – Blue Green Cities: Examples of adaptation measures in the Czech Republic and their economic evaluation.

Ing. Tomáš Zapletal, Ph.D. et Ph.D., prof. Ing. Petr Šauer, CSc., University of Economics in Prague – Sustainable trout fishing in the Czech Republic.

Stephen Awuni, Czech University of Life Sciences Prague - Assessment of the perceptions of the impact of invasive aquatic weeds on socio-economic activities and their management on two major water bodies in Ghana.

Ostatní příspěvky budou umístěny ve sborníku konference.
17.00 Diskuse

 

Sborník abstraktů

ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2022

 

Základní informace:

Místo konání

Konference se koná v Administrativní budově (výšková budova vlevo od hlavního vstupu), v místnosti č. 102 (kinosál), adresa: Výstaviště 405/1, 647 00 Brno-Pisárky.

 

Rámcový program konference

Konference bude rozložena do dvou dnů:

 • Druhý den (7. 10. 2022) je určen individuální návštěvě výstaviště.

 

Registrace a vložné

Přihlášení na konferenci je možné prostřednictvím registračního formuláře (viz. volba v menu stránek). Výše vložného je stanovena na 1 500 Kč bez 21 % DPH. Vložné zahrnuje sborník, občerstvení a organizační náklady. 

 

Ubytování

Ubytování je možné v bezprostřední blízkosti výstaviště na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity – bývalý hotel GARNI, nyní B&B HOTEL UNIVERSITY BRNO, Vinařská 5, Brno, Blok A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a vysokoškolské koleje) a každý účastník si ubytování objednává a hradí sám. Ubytování není součástí vložného a je třeba si ho domluvit přímo s ubytovacím zařízením.

Ceny ubytování: 1 121,- Kč/noc za jednolůžkový pokoj a 1 392,- Kč/noc za dvoulůžkový pokoj bez snídaně (snídaně + 160,- Kč). Při objednávce bude automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení účasti nahlásit i jméno spolunocležníka. 

 

Kontakt pro rezervaci: Mgr. Bc.Radana Melcherová, tel.:+420 549 492 705, e-mail: melcherova@skm.muni.cz

Parkování: parkovat lze v místě ubytování, přímo v areálu vysokoškolských kolejí.

 

Doprava a parkování

Individuální doprava k místu konání: ze směru Praha, Ostrava, Bratislava po dálnici, BVV je dobře značeno

Parkování v místě konání konference: zpoplatněno, je možné na volné ploše před hlavním vchodem, nebo pavilonem P a Z a nebo v parkovacím domě před pavilonem E.

Provozní doba výstaviště: 4. - 7. 10. 2022, 8:00 – 17:00 hod.

Přístup k místu konání konference: Hlavní vstup (vstup 1) – zastávka MHD „Výstaviště – hlavní vstup, výšková budova, místnost č.102“ (tramvaj č. 1, bus č. 52, trolejbusy 25, 26 a 37)

 

Publikování odborných článků je umožněno v časopisech:

 

Organizátor

Konferenci připravuje Ministerstvo životního prostředí; Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a České ekologické manažerské centrum, z.s.

 

Pokyny pro rozšířený abstrakt konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“

Text v textovém editoru MS Word (verze doc nebo docx).

Typ písma: Times New Roman, řádkování jednoduché, zarovnání do bloku.

Vzhled stránky: všechny okraje 2,5 cm.

Název příspěvku: písmo Times New Roman, velikost 14, tučně, centrovat, velká písmena.

Identifikace autora: jméno, příjmení, tituly, písmo Times New Roman, velikost 12, tučně, centrovat.

Mezi názvem a identifikací autora vynechat jeden řádek, mezi identifikací autora a textem vynechat dva řádky.

Text: typ písma Times New Roman, velikost 12, zarovnat do bloku, řádkování jednoduché, za odstavci mezera 6 b.

 

Pro nadpis tabulky a grafu či obrázku uveďte:

 • Tabulka 1 Název tabulky
 • Graf 1 Název grafu
 • Obrázek 1 Název obrázku

 

Doporučujeme harvardský styl citování (včetně tabulek, grafů a obrázků) – např. (Hájek, 2017). Na konci příspěvku zařaďte kompletní seznam literatury dle normy ISO 690, např.:

KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice‑Hall, 2001. 785 s. ISBN 0‑13‑029368‑7.

 

Podrobnou identifikaci autora uveďte za seznam literatury: jméno a příjmení, pracoviště, adresa pracoviště, telefonní čísla, fax, e-mail.

Rozsah: 4–8 stránek A4 (včetně obrázků, grafů, seznamu literatury a podrobné identifikace autora).

Termín pro předložení příspěvku: 1.9.2021

Příspěvky zasílejte na e-mail: vrabcovap@fld.czu.cz a lenka.rencova@mzp.cz

 

 

Kontakty:

ORGANIZACE KONFERENCE, SPRÁVA STRÁNEK A REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ, ÚČETNICTVÍ

Ing. Jiří Študent
Tel.: 602 617 614

e-mail: student@cemc.cz

PROGRAM KONFERENCE

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
   

Přípravný výbor:

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha
 • Ing. Jiří Študent, České ekologické manažerské centrum
 • Ing. Alena Krejčová, Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha

Vědecká rada konference:

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Emília Boďová, PhD., Inštitút manažmentu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)

 • Doc.Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Prof. Ing. Petr Šauer, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc

 • Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova

 • Ing. Libor Ansorge, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

 • Nina Drejerska, PhD, associate profesor, Warsaw University of Life Sciences

Záštita:

 •   Děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze  

 

Partneři konference:

  


Konference je pořádána v rámci CZ PRESS

 

Mediálním partnerem je portál www.Tretiruka.cz a časopis Odpadové fórum