Více času na podstatné

 

 

Registrace / Registration - ZDE

 

XVIII. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ se koná ve dnech 6. a 7. října 2022, jako doprovodný program Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje a změny klimatu, dobrovolné přístupy k dosahování cílů udržitelného rozvoje vč. environmentálního účetnictví a reportingu, výsledky realizovaných projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výsledky výzkumu. V posledních letech jsme se mohli přesvědčit, že nedílnou součástí pro zajištění udržitelného rozvoje je profesionálně zvládnutý rizikový management vč. environmentálního managementu.

 

Konference je příspěvkem k zajištění strategických cílů EU pro budoucí období (European Green Deal, Fit for 55, HORIZON Europe). Konferenci doporučujeme všem organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, nefinančního reportingu, účetnictví udržitelného rozvoje a rizikového managementu. Těm, kteří usilujé o zvýšení své environmentální výkonosti spjaté s konkurenceschopností a chtějí se obohatit o diskusi s předními odbornky na uvedené tématické okruhy.

 

Základní informace:

Místo konání

Konference se koná v Administrativní budově (výšková budova vlevo od hlavního vstupu), v místnosti č. 102 (kinosál), adresa: Výstaviště 405/1, 647 00 Brno-Pisárky.

 

Rámcový program konference

Konference bude rozložena do dvou dnů:

 • První den (6. 10. 2022) se uskuteční přednášky viz. program konference (bude brzy zveřejněn).
 • Druhý den (7. 10. 2022) je určen individuální návštěvě výstaviště.

 

Registrace a vložné

Přihlášení na konferenci je možné prostřednictvím registračního formuláře (viz. volba v menu stránek). Výše vložného je stanovena na 1 500 Kč bez 21 % DPH. Vložné zahrnuje sborník, občerstvení a organizační náklady. 

 

Ubytování

Ubytování je možné v bezprostřední blízkosti výstaviště na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity – bývalý hotel GARNI, nyní B&B HOTEL UNIVERSITY BRNO, Vinařská 5, Brno, Blok A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a vysokoškolské koleje) a každý účastník si ubytování objednává a hradí sám. Ubytování není součástí vložného a je třeba si ho domluvit přímo s ubytovacím zařízením.

Ceny ubytování: 960,- Kč/noc za jednolůžkový pokoj a 1 180,- Kč/noc za dvoulůžkový pokoj vč. snídaně. Při objednávce bude automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení účasti nahlásit i jméno spolunocležníka.

Kontakt pro rezervaci: p. Petr Heisler, tel.:+420 549 492 705, e-mail: hotel.vinarska@skm.muni.cz.

Parkování: parkovat lze v místě ubytování, přímo v areálu vysokoškolských kolejí.

 

Doprava a parkování

Individuální doprava k místu konání: ze směru Praha, Ostrava, Bratislava po dálnici, BVV je dobře značeno

Parkování v místě konání konference: zpoplatněno, je možné na volné ploše před hlavním vchodem, nebo pavilonem P a Z a nebo v parkovacím domě před pavilonem E.

Provozní doba výstaviště: 4. - 7. 10. 2022, 8:00 – 17:00 hod.

Přístup k místu konání konference: Hlavní vstup (vstup 1) – zastávka MHD „Výstaviště – hlavní vstup, výšková budova, místnost č.102“ (tramvaj č. 1, bus č. 52, trolejbusy 25, 26 a 37)

 

Publikování odborných článků je umožněno v časopisech:

 

Organizátor

Konferenci připravuje Ministerstvo životního prostředí; Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií; Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a České ekologické manažerské centrum, z.s.

 

Kontakty:

ORGANIZACE KONFERENCE, SPRÁVA STRÁNEK A REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ, ÚČETNICTVÍ

Ing. Jiří Študent
Tel.: 602 617 614

e-mail: student@cemc.cz

PROGRAM KONFERENCE

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
   

Přípravný výbor:

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha
 • Ing. Jiří Študent, České ekologické manažerské centrum
 • Ing. Alena Krejčová, Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha

Vědecká rada konference:

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Emília Boďová, PhD., Inštitút manažmentu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)

 • Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Prof. Ing. Petr Šauer, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc

 • Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova

 • Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Univerzita  J. A. Purkyně v Ústí nad Labem

 • Nina Drejerska, PhD, Warsaw University of Life Sciences

Záštita (v přípravě):

 •  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 •  Ministerstvo pro místní rozvoj 
 •   Děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze  

 

Partneři konference (v přípravě):

  

 

 

Mediálním partnerem je portál www.Tretiruka.cz a časopis Odpadové fórum