Více času na podstatné

 

Registrace / Registration - ZDE

 

 

XIV. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ se koná ve dnech 25. a 26. dubna 2018, jako doprovodný program Stavebních veletrhů Brno.

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné přístupy k dosahování cílů udržitelného rozvoje, výsledky projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výzkumem.

Konferenci doporučujeme všem organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (Směrnice 2013/34/EU, řada ISO 14 000 atd.), o zvýšení konkurenceschopnosti a diskutování související problematiky. O své zkušenosti se s vámi podělí přední odborníci.

 

 

Základní informace:

 

Místo konání: Konference se koná v prostorách Brněnského výstaviště, v Kongresovém centru.

 

Program konference:

Konference je rozložena do dvou dnů:

 • První den (25. 4. 2018) se uskuteční přednášky viz. program konference.
 • Druhý den (26. 4. 2018) je určen návštěvě výstaviště, která je pojata individuálně.

 

Vložné: 1 500 Kč bez 21 % DPH

 

Ubytování: Je individuální, předběžně je objednáno v bezprostřední blízkosti areálu výstaviště v prostorách Masarykovy univerzity - hotel GARNI, Vinařská 5, Brno, Blok A3.

Termín předložení textů přednášek do sborníku: 23.2.2018

Organizátor:  Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a České ekologické manažerské centrum

 

Program konference (25. duben 2018)

8.00 Prezence účastníků
9.00 Zahájení konference
Aktivity České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a iniciativy k podpoře udržitelného rozvoje
Ing. Peter J. Kalaš, víceprezident, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

 

9.15

I. blok přednášek:

Činnost rady vlády pro udržitelný rozvoj
Mgr. Jan Mareš, ředitel Odboru pro udržitelný rozvoj, Úřad vlády ČR
Hodnocení zranitelnosti ČR vůči změně klimatu
Ing. Markéta Linxová, Ministerstvo životního prostředí
Společenská odpovědnost organizací
Ing. Hana Šimková, vedoucí oddělení dopadů regulace/odbor podnikatelského prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Aktuální stav v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Ing. Martin Kloz, CSc., Ministerstvo životního prostředí
10.15 Přestávka
10.45 II. blok přednášek:

Nefinanční reporting - výsledky průzkumu

Alece Machová, Ernst & Young

Novinky v oblasti norem environmentálního managementu
RNDr. Zdeněk Suchánek, CENIA

Návrh regulatorních úlev pro organizace registrované v programu EMAS

Ing. Pavel Růžička, ENVIROS, Mgr. Daniel Hájek, Ministerstvo životního prostředí

LCA dřevostaveb
Ing. Marie Tichá
12.00 Polední přestávka
12.45 III. blok přednášek:
  CI2 - Kompenzace emisí skleníkových plynů - stav ve světě a v ČR
RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. 
 

Vykazování materiálových toků v rámci EU

Ing. Bohumil Beneš
  Zpětný odběr textilu – aktuální informace
Bc. Lucie Nencková, MBA, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
 

Oběhové hospodářství, verifikace a certifikace

RNDr. Miloš Kužvart, SGS ČR

14.00 Přestávka
14.30 IV. blok přednášek:
Certifikace PEFC a udržitelný rozvoj v lesním hospodářství
Ing. Michal Cechner, PEFC Česká republika
Indikátory udržitelného rozvoje
Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

Hodnocení lokálních dopadů obnovitelných zdrojů energie pomocí nástroje RegioIAF

Lenka Zemková

 

Hodnocení zelené a modré infrastruktury v urbánním prostředí. Ekonomické zhodnocení jako nástroj pro podporu jejich realizace

Lenka Dubová / Jan Macháč

 

Naplní aplikácia novej normy  očakávania vyplývajúce z jej revízie?

Ing. Boďová Emília, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici - ISO 14001

15.45 Přestávka
16.15. V. blok přednášek:
Professor Dr Roger Burritt, The Australian National University, Canberra, Australia Dr Katherine Christ, University of South Australia, Adelaide, Australia, Heather Prider, University of South Australia, Adelaide, Australia - Business and Modern Slavery

Does Microfinance Reduce Poverty or Not? - Achieving sustainability

Vasco Chiteculo, William Nkomoki, Czech University of Life Sciences Prague -

Hodnocení politiky REDD+ (Reducing Emmisions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries) v Kamerunu
Ing. Mathy Sané, Česká zemědělská univerzita v Praze
 

Účetní indikátory stavu insolvence u společností praktikujících trvale udržitelný rozvoj

Ing. Tereza Šrámková, Česká zemědělská univerzita v Praze

17.30 Ukončení odborného programu konference

 

Kontakty:

 • Ing. Jiří Študent  - organizace konference a registrace účastníků

   

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. - program konference

Přípravný výbor:

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha
 • Ing. Jiří Študent, České ekologické manažerské centrum
 • Ing. Alena Krejčová, Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Pavla Kubová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha

 

Vědecká rada konference:

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Emília Boďová, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Ing. Pavla Kubová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Prof. Ing. Petr Šauer, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc

 • Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova

 • Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Univerzita  J. A. Purkyně v Ústí nad Labem

 • Nina Drejerska, PhD, Warsaw University of Life Sciences

Záštita:

 

Partneři konference:

 

 

 

Mediálním partnerem je portál www.Tretiruka.cz a časopis Odpadové fórum