Více času na podstatné

 

Registrace - ZDE

 

 

XIV. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ se koná ve dnech 25. a 26. dubna 2018, jako doprovodný program Stavebních veletrhů Brno.

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné přístupy k dosahování cílů udržitelného rozvoje, výsledky projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výzkumem.

Konferenci doporučujeme všem organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (Směrnice 2013/34/EU, řada ISO 14 000 atd.), o zvýšení konkurenceschopnosti a diskutování související problematiky. O své zkušenosti se s vámi podělí přední odborníci.

 

Základní informace:

 

Místo konání: Konference se koná v prostorách Brněnského výstaviště, v Kongresovém centru.

 

Program konference:

Konference je rozložena do dvou dnů:

 • První den (25. 4. 2018) se uskuteční přednášky viz. program konference.
 • Druhý den (26. 4. 2018) je určen návštěvě výstaviště, která je pojata individuálně.

 

Vložné: 1 500 Kč bez 21 % DPH

 

Ubytování: Je individuální, předběžně je objednáno v bezprostřední blízkosti areálu výstaviště v prostorách Masarykovy univerzity - hotel GARNI, Vinařská 5, Brno, Blok A3.

 

Organizátor:  Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a České ekologické manažerské centrum

 

Program konference (25. duben 2018)

8.00 Prezence účastníků
9.00 Zahájení konference
Aktivity České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a iniciativy k podpoře udržitelného rozvoje
Ing. Peter J. Kalaš, víceprezident, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

 

9.15

 

I. blok přednášek:

Činnost rady vlády pro udržitelný rozvoj
Úřad vlády ČR
Význam dobrovolných nástrojů v oblasti udržitelného rozvoje
Ministerstvo životního prostředí
Společenská odpovědnost organizací
Ing. Hana Šimková, vedoucí oddělení dopadů regulace/odbor podnikatelského prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Novinky v oblasti norem environmentálního managementu
RNDr. Zdeněk Suchánek
10.30 Přestávka
11.00 II. blok přednášek:

Nefinanční reporting - výsledky průzkumu

Ernst & Young

ENVIROS - Evropské centrum pro účinnější využívání zdrojů
Ing. Pavel Růžička
LCA dřevostaveb
Ing. Marie Tichá
Indikátory  udržitelného rozvoje
Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova
12.30 Polední přestávka
13.30 III. blok přednášek:
(Program bude sestavený podle zaslaných příspěvků)
15.00 Přestávka
15.30 IV. blok přednášek:
(Program bude sestavený podle zaslaných příspěvků)
17.00 Ukončení odborného programu konference

 

Kontakty:

 • Ing. Jiří Študent  - organizace konference a registrace účastníků

   

 • doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. - program konference

Přípravný výbor:

 • doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha
 • Ing. Jiří Študent, České ekologické manažerské centrum
 • Ing. Alena Krejčová, Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Pavla Kubová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha

 

Vědecká rada konference:

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Emília Boďová, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Ing. Pavla Kubová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Prof. Ing. Petr Šauer, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc


Záštita:

 

Partneři konference:

 

 

Mediálním partnerem je portál www.Tretiruka.cz a časopis Odpadové fórum