Více času na podstatné

 

Registrace / Registration - ZDE

XVI. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ se koná ve dnech 2. a 3. září 2020, jako doprovodný program BVV URBIS SMART CITY FAIR.

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje a změny klimatu, dobrovolné přístupy, environmentální účetnictví a reporting, výsledky realizovaných projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výzkumem.

Konferenci doporučujeme všem organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, nefinančního a environmentálního reportingu, environmentálního účetnictví a managementu, oběhového hospodářství, bioekonomiky a zelené dohodě. Těm, kteří usilujé o zvýšení své environmentální výkonosti spjaté s konkurenceschopností a chtějí se obohatit v diskusií s předními odbornky na uvedené tématické okruhy.

 

Profil URBIS SMART CITY FAIR:  kombinace veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

 

Základní informace:

 

Místo konání: Konference se koná v Administrativní budově (výšková budova vlevo od hlavního vstupu), v místnosti č. 102 (kinosál), adresa: Výstaviště 405/1, 647 00 Brno-Pisárky.

 

Program konference:

Konference je rozložena do dvou dnů:

 • První den (2.9. 2020) se uskuteční přednášky viz. program konference.
 • Druhý den (3. 9. 2020) je určen individuální návštěvě výstaviště.

 

Vložné: 1 500 Kč bez 21 % DPH

 

Ubytování:

Je možné v bezprostřední blízkosti výstaviště na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity – bývalý hotel GARNI, nyní B&B HOTEL UNIVERSITY BRNO, Vinařská 5, Brno, Blok A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a vysokoškolské koleje) a každý účastník si ubytování objednává a hradí sám. Ubytování není součástí vložného a je třeba si ho domluvit přímo s ubytovacím zařízením.

Ceny ubytování:

960,- Kč/noc za jednolůžkový pokoj a 1 200,- Kč/noc za dvoulůžkový pokoj vč. snídaně.

Při objednávce bude automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení účasti nahlásit i jméno spolunocležníka.

Kontakt pro rezervaci:

p. Petr Heisler, tel.:+420 549 492 705, e-mail: hotel.vinarska@skm.muni.cz.

Parkování: parkovat lze v místě ubytování, přímo v areálu vysokoškolských kolejí.

 

Individuální doprava k místu konání:

   - ze směru Praha, Ostrava, Bratislava po dálnici, BVV je dobře značeno

  

Parkování v místě konání konference: zpoplatněno, je možné na volné ploše před hlavním vchodem, nebo pavilonem P a Z a nebo v parkovacím domě před pavilonem E.

 

Provozní doba výstaviště: 2. - 3. 9. 2020 8:00 – 19:00 hod.

 

Přístup k místu konání konference:

 • Hlavní vstup (vstup 1) – zastávka MHD „Výstaviště – hlavní vstup, výšková budova, místnost č.102
  (tramvaj č. 1, bus č. 52, trolejbusy 25, 26 a 37)

 

Organizátor:  Ministerstvo životního prostředí, Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a České ekologické manažerské centrum.

 

Publikování odborných článků je umožněno v časopisech:

 

Kontakty:

 • Ing. Jiří Študent  - organizace konference, správa stránek a registrace účastníků, účetnictví

   

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. - program konference

Přípravný výbor:

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha
 • Ing. Jiří Študent, České ekologické manažerské centrum
 • Ing. Alena Krejčová, Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha

 

Vědecká rada konference:

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Emília Boďová, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Prof. Ing. Petr Šauer, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc

 • Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova

 • Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Univerzita  J. A. Purkyně v Ústí nad Labem

 • Nina Drejerska, PhD, Warsaw University of Life Sciences

Záštita:

 

Partneři konference:


 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálním partnerem je portál www.Tretiruka.cz a časopis Odpadové fórum