Více času na podstatné

 

Registrace / Registration - ZDE

 

 

XV. ročník mezinárodní konference „Environmentální účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ se koná ve dnech 5. a 6. června 2019, jako doprovodný program URBIS SMART CITY FAIR.

Konference je součástí Evropského týdne udržitelného rozvoje, je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné aktivity, environmentální účetnictví a reporting, výsledky realizovaných projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výzkumem.

Konferenci doporučujeme všem organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, environmentálního reportingu, účetnictví a managementu (Směrnice 2013/34/EU, řada ISO 14 000 atd.), mají zájem o zvýšení konkurenceschopnosti a diskutování související problematiky. O své zkušenosti se s vámi podělí přední odborníci.

 

Základní informace:

 

Místo konání: Konference se koná v místnost P 24, Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, Joštova 10, Brno 602 00.

 

Program konference:

Konference je rozložena do dvou dnů:

 • První den (5.6. 2019) se uskuteční přednášky viz. program konference.
 • Druhý den (6. 6. 2019) je určen návštěvě výstaviště, která je pojata individuálně.

 

Vložné: 1 500 Kč bez 21 % DPH

 

Ubytování:

Je předběžně zajištěno v bezprostřední blízkosti výstaviště na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity – hotel GARNI, Vinařská 5, Brno, Blok A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a vysokoškolské koleje) a každý účastník si ubytování objednává a hradí sám. Ubytování není součástí vložného a je třeba si ho domluvit přímo s ubytovacím zařízením.

Ceny ubytování:

1350,- Kč/noc za jednolůžkový pokoj a 1 800,- Kč/noc za dvoulůžkový pokoj vč. snídaně.

Při objednávce bude automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení účasti nahlásit i jméno spolunocležníka.

Kontakt pro rezervaci:

pí. Klašková, tel.:+420 549 492 705, e-mail: hotel.vinarska@skm.muni.cz.

Parkování: parkovat lze v místě ubytování, přímo v areálu vysokoškolských kolejí.

 

Parkování v místě konání konference: zpoplatněno, možné jen v modré zóně

 

Organizátor:  Ministerstvo životního prostředí, Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a České ekologické manažerské centrum.

 

Publikování odborných článků je umožněno v časopisech:

Scientia Agriculturae Bohemica (SAB) https://sab.czu.cz/en/ (SCOPUS)

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI)  https://www.vtei.cz/ (odborný recenzovaný časopis)

Wasteforum - odborný recenzovaný časopis VaV v oblasti odpadů a životního prostředí https://www.wasteforum.cz (SCOPUS)

 

Program konference (5. červen 2019) - v přípravě

   
8.00 – 9.00 hod Prezentace účastníků
   
9.00 hod. Úvod
  Ing. Peter J. Kalaš, šéfporadce, Ministerstvo životního prostředí - Aktivity Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a iniciativy k podpoře udržitelného rozvoje v ČR
9.15 – 10.15 hod 1. blok přednášek
 

Anna Pasková, M.A., ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí - Aktuální problémy udržitelného rozvoje

   
 

Ing. Hana Šimková, vedoucí oddělení dopadů regulace/odbor podnikatelského prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu - Společenská odpovědnost organizací.

   
  Ing. Martin Kloz, CSc., Ministerstvo životního prostředí - Programy MŽP zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a výhled využití příjmů z povolenek na emise  skleníkových plynů v období 2021 - 2030
   
10.15 – 10.45 hod Přestávka
   
10.45 – 12.00 hod 2. blok přednášek
   
  Ing. Libor Ansorge, Ph.D., náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. - Šedá vodní stopa jako nástroj hodnocení udržitelnosti emisí do vodního prostředí
   
 

Ing. Zuzana Lhotáková, Ing. Pavel Růžička, ENVIROS - Rekonstrukce budov podle standardu budov s téměř nulovou spotřebou.

   
 

RNDr. Viktor Třebický, Ph.D., CI2 - Integrované hodnocení adaptací a mitigací na místní úrovni

   
12.00 – 12.45 hod Polední přestávka
   
12.45 – 14.00 hod 3. blok přednášek
   
 

Bc. Lucie Nencková, MBA, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze – Zpětný odběr textilu – aktuální informace

   
  Ing. Jan Macháč, Ph.D., Ing. Lenka Dubová, Ing. Marek Hekrle, Ing. Jiří Louda, Ph.D., Ing. Lenka Zaňková - Aplikace metodiky ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech. Otázka společenské návratnosti opatření na příkladu zelené střechy
   
14.00 – 14.30 hod

Přestávka

   
14.30 – 15.45  hod. 4. blok přednášek 
   

Kontakty:

 • Ing. Jiří Študent  - organizace konference, správa stránek a registrace účastníků, účetnictví

   

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. - program konference

Přípravný výbor:

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha
 • Ing. Jiří Študent, České ekologické manažerské centrum
 • Ing. Alena Krejčová, Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Pavla Kubová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha

 

Vědecká rada konference:

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Emília Boďová, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Ing. Pavla Kubová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Prof. Ing. Petr Šauer, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc

 • Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova

 • Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Univerzita  J. A. Purkyně v Ústí nad Labem

 • Nina Drejerska, PhD, Warsaw University of Life Sciences

Záštita:

 

Partneři konference:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálním partnerem je portál www.Tretiruka.cz a časopis Odpadové fórum