Více času na podstatné

STEP BY STEP implementace ISO 14001 pro neziskový a veřejný sektor

 

STEP BY STEP implementace ISO 14001 pro neziskový a veřejný sektor je název projektu, který byl podpořen SFŽP v rámci 5. výzvy. Hlavním cílem projektu je v nastartování zavádění (implementaci) dobrovolného nástroje ISO 14001 (systém environmentálního managementu) v neziskovém a veřejném sektoru a to prostřednictvím interaktivního prostředí odborného internetového portálu www.tretiruka.cz.

 

Projekt je koncipovaný jako jednoletý. V rámci projektu budou postupně publikovány na portálu www.tretiruka.cz odborné texty případně on-line kurzy k následujícím tématům:

- ISO 14001 (systém environmentálního managementu)

- ISO 19011 (interní auditor)

- ISO 14031 (environmentální profil)

 

Veškeré publikované texty budou uživatelům www.tretiruka.cz poskytnuty zdarma a budou všeobecně dostupné.

 

Cílová skupina projektu

- města, obce

- mikroregiony

- municipality zapojené do projektu Národní síť zdravých měst

- municipality zapojené do Místní Agendy 21

- občanská sdružení

- nestátní neziskové organizace (NGO)

- MSP (nevýrobní činnost)

  

Realizátorem projektu je CEMC – České ekologické manažerské centrum (www.cemc.cz)

 

Upozornění: Využití všech podkladů v sekci ISO 14001 a je možné pouze pro vlastní potřebu je podmíněno zápisem do registrační tabulky. 

 

Komerční využití a další šíření publikovaných informací je zakázáno.