Více času na podstatné

Archiv článků

25.05.2023 15:15

Mono-spalování čistírenských kalů jako cesta ke kritické surovině

Matěj Hušek1,2, Jaroslav Moško1,2 a Michael Pohořelý1,2,3 1 Ústav energetiky, VŠCHT v Praze 2 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 3 Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování z.s. Udržitelný růst technického pokroku a životní úrovně je závislý na mnoha faktorech, včetně dostatku...
21.12.2012 10:05

Novinky ze Státního fondu životního prostředí - Nová priorita, silvestrovský provoz, nové znění Příloh VI Směrnice MŽP č. 6/2010

Nové znění Příloh VI Směrnice MŽP č. 6/2010 Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dne 19. prosince 2012 schválil nové znění Příloh VI Směrnice MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky na roky 2013 - 2014....
21.12.2012 09:54

Legislativní novinky - částka č. 168 - 173

Zákon č. 462/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 459/202Sb. o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních...
21.12.2012 09:03

PVK: Tuky do kanalizace nepatří!

Pražské vodovody a kanalizace apelují na Pražany, aby nevylévali tuky a oleje do kanalizace. Obzvlášť o vánočních svátcích dochází ke zvýšené likvidaci tuků a olejů, které lidé doma často vylévají do kuchyňských dřezů či záchodových mís a způsobují vodohospodářům nemalé problémy. Tuky se v...
21.12.2012 08:52

Statistická ročenka životního prostředí ČR 2012

CENIA zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již  22. publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního...
21.12.2012 08:35

EK: ČR může bezplatně přidělovat povolenky na CO2 zdarma

Evropská komise dnes schválila plán Česka přidělovat po určité přechodné období povolenky na vypouštění emisí skleníkových plynů zdarma v rámci modernizace české energetiky. Poskytnutí prostředků v objemu 1,878 miliardy eur je podle Bruselu v souladu s unijními pravidly pro státní...
21.12.2012 08:33

ČEZ předběžné hodnocení nabídek na Temelín 3,4 dokončí na konci února

ČEZ dokončí předběžné hodnocení nabídek na stavbu dvou jaderných bloků v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín na konci února příštího roku. Původní interní plán počítal s přelomem roku 2012/13. Tento milník však neobsahoval lhůtu pro vyřazení jednoho z účastníků již v této fázi a následné opravné...
21.12.2012 08:31

Sněmovna schválila novelu zákona o integrované prevenci

Sněmovna schválila vládní novelu zákona o integrované prevenci znečištění. Novela zavádí evropskou směrnici a mění pravidla pro povolování velkých průmyslových provozů, které znečišťují životní prostředí. Podle ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS) neobsahuje zpřísňující pravidla, jen...
18.12.2012 06:40

Věcný návrh horního zákona jde do připomínkového řízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem věcného záměru je definovat zásady, směry a...
18.12.2012 06:30

OPŽP: Schválení žádostí o podporu v prioritní ose 2

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal dne 13. 12. 2012 na základě doporučení 25. Řídicího výboru seznam schválených žádostí z XXIII., XXIV., XXV., XXVI. a XXXVI. výzvy a seznam žádostí zařazených do zásobníku projektů z XXXVI. výzvy. Prioritní osa 2 je zaměřena na projekty pro...