Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

21.04.2017 08:44

Konzultace: Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

Evropská komise zahájila v polovině března veřejnou konzultaci týkající se hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS). ECICS je informační nástroj, který svým uživatelům umožňuje jednodušší identifikaci a klasifikaci chemických látek. Hodnocení ECICS se zaměřuje na...
20.04.2017 08:59

Personální změny ve Fóru pro výměnu informací

Na 26. plenárním zasedání Fóra proběhly personální změny, kdy do funkce předsedkyně byla zvolena Katja vom Hofe (Německo) a novými místopředsedkyněmi jsou Szilvia Deim (Maďarsko) a Sinead McMickan (Irsko). Fórum zároveň projednalo připravovanou iniciativu zaměřenou na zvýšení kvality bezpečnostních...
20.04.2017 08:57

Dvoudenní konference pro žadatele o registraci

Ve dnech 4. a 5. dubna probíhala konference Stakeholders' Day cílená na žadatele o registraci v poslední registrační vlně. První den proběhl workshop „Od nuly k registraci“ který kompletně provedl účastníky všemi fázemi registrace, zaměřil se na praktické příklady a doporučení. Navíc nebyly...
20.04.2017 08:55

Aktualizace QSAR Toolboxu

QSAR je klíčový nástroj pro omezení testování na zvířatech, kdy pomocí algoritmů dokáže předpovídat vlastnosti chemických látek na základě porovnání s chemicky podobnými látkami, u kterých jsou vlastnosti známé. Toolbox ve verzi 4.0 přináší změny v automatizaci predikce a ve formátu...
20.04.2017 08:53

Poslední příležitost předregistrace

Termín poslední vlny registrací látek se nezadržitelně blíží a sním i poslední příležitost předregistrace látek v roční tonáži 1 – 100 t, která je možná pouze do 31. května 2017. Látky musejí být zavedené a nesmějí být klasifikované jako CMR. Od dubna pak mohou nový výrobci či dovozci dodávat...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE