Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

23.01.2017 09:40

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP v českém jazyce

Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (dále pokyny), verze 2, byly kompletně zrevidovány a obsahují příslušné změny z druhého, čtvrtého a pátého přizpůsobení nařízení CLP technickému pokroku, jakož i změny, které přineslo přizpůsobení technickému pokroku tohoto...
23.01.2017 09:39

Na Kandidátský seznam byly zařazeny další 4 látky

Na Kandidátský seznam zařadila ECHA další čtyři látky vzbuzující velmi velké obavy. Návrhy na identifikaci těchto látek SVHC předložila Francie, Švédsko, Německo a Rakousko. Jedná se o následující látky: 4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA) EC 201-245-8: látka je klasifikována jako...
23.01.2017 09:37

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny pro sdílení údajů

Pokyny pro sdílení údajů (dále pokyny), verze 3.0 (zveřejněné 30. 11. 2016) byly kompletně zrevidovány a odráží příslušné změny, které přineslo Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/9 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením REACH. Verze 3.1 Pokynů zveřejněná...
29.12.2016 08:25

REACH: Návrh pokynů pro identifikaci endokrinních disruptorů

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnili hrubou představu jakým způsobem plánují postupovat při identifikaci endokrinních disruptorů mezi pesticidy a biocidy. Pracovní návrh pokynů má zatím 12 stran a mimo obecné informace obsahuje...
20.12.2016 10:48

Schválení nových účinných látek pro biocidy

Výbor pro biocidní přípravky (BPC) schválil šest níže uvedených účinných látek používaných pro biocidní přípravky s dezinfekčními a konzervačními účinky. Schválení je uděleno vždy na konkrétní počet let nepřesahující 10 let. Schválení neobdržel pouze jeden návrh účinné látky (MBIT pro typ přípravku...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE