Nenechte si ujít!

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

02.11.2016 15:48

Členské státy do roku 2019 vyhodnotí na 117 látek

Evropská agentura pro chemické látky připravila návrh aktualizující průběžný Akční plán Společenství (CoRAP). Členské státy by tak měly v období 2017 - 2019 hodnotit 117 látek z pohledu zda jejich výroba nebo použití nepředstavuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Z uvedeného počtu...
02.11.2016 15:45

Nové funkce pro biocidní IT nástroj

IT nástroj pro podávání dokumentace k biocidům R4BP 3 byl aktualizován a byly rozšířeny jeho funkcionality. Nejvýznamnější změnou je uzpůsobení pro povolování stejných biocidních přípravků. Tedy možnost získání povolení na národní úrovni pokud již existuje pro daný přípravek evropské povolení. Tato...
27.10.2016 08:25

ECHA vytváří novou webovou stránku pro spotřebitele chemických látek

ECHA vytváří novou webovou stránku pro spotřebitele, kteří přicházejí do kontaktu s chemickými látkami v běžném denním životě. Účelem je poskytnout informace o tom, jaké mohou mít chemické látky účinky a jak je bezpečně používat. Nová webová stránka ECHA "Co chcete vědět o chemických látkách" by...
26.10.2016 08:06

ECHA, CEFIC a DUCC spojily síly, aby se zlepšila komunikace v dodavatelsko-odběratelských řetězcích

Chemický průmysl EU společně s ECHA učinily důležitý krok ke zlepšení komunikace o chemické bezpečnosti a podepsaly společné prohlášení. Tím se podpoří aplikace nařízení REACH zvláště během období před posledním registračním termínem chemických látek v roce 2018. Posílení komunikace v...
03.10.2016 15:39

Hledáte kontakt na hlavní žadatele o registraci?

Evropská agentura pro chemické látky zveřejnila seznam registrovaných látek, kde jsou uvedeny i kontaktní údaje na hlavní žadatele o registraci. Seznam obsahuje okolo 7 000 látek, uvádí názvy látek řazené abecedně, informace o jejich identifikátorech, typů registrace a zda byla hlavním žadatelem o...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg