Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

30.05.2017 08:38

ECHA zveřejnila pokyny pro nanomateriály

Zveřejněné dokumenty (5) pomohou registrantům při přípravě registrační dokumentace chemických látek vyráběných nebo dovážených v nanoformě/nanoformách pro poslední registrační termín v roce 2018. Všechny dokumenty byly připraveny Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA)...
25.05.2017 13:01

Legislativa novinka EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti

V Úředním Věstníku EU vyšlo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008. Nařízení stanoví opatření a podmínky, pokud jde o používání a skladování rtuti, sloučenin rtuti a směsí rtuti, obchodování...
24.05.2017 10:13

ECHA připravuje vylepšení webu a prosí o pomoc

Komunikace v dodavatelském řetězci je jedním ze základních pilířů chemické legislativy. Příslušná webová stránka ECHA v současnosti pracuje jako vstupní pro dané téma. Součástí této webové stránky je sekce následných uživatelů, která obsahuje nová interaktivní informační schémata a...
22.05.2017 07:47

Informace o nebezpečnosti chemických látek přehledněji

Evropská agentura pro chemické látky spravuje veřejnou databázi obsahující informace o více jak 120 000 látkách. Databáze v posledních dnech doznala řady vylepšení týkajících se například profilů látek obsahující informace o jejich nebezpečných vlastnostech. Senzibilizující vlastnosti...
22.05.2017 07:44

Zkontrolujte si lhůty pro podání žádosti o povolení biocidů

Pokud vaše výrobky obsahují biocidní látky podléhající povolení, zkontrolujte si lhůty pro podání žádosti, které jsou dostupné na stránkách ECHA. Povolení na evropské úrovni má výhodu v tom, že biocidní přípravek je možné prodávat v celé EU a není potřeba získávat vnitrostátní povolení...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE