Více času na podstatné

ENERGETICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

21.02.2017 07:05

Podaří se získat vědcům nový zdroj pohonu pro jádro?

Získávat uran ze slané vody je příliš nákladné. Vědci z americké Stanfordovy univerzity tvrdí, že objevili způsob, jak cenu snížit na polovinu. Jejich prototyp využívá hybridní vodivé vlákno, kde se uran se ze slané vody dostává prostřednictvím vláken a organické sloučeniny amidoximu. Efektivita v...
20.02.2017 14:07

Beneš pro HN: ČEZ trpí schizofrenií a podporou moderní energetiky likviduje svůj původní byznys

Situace energetické firmy ČEZ je podle jejího šéfa Daniela Beneše v mnohém schizofrenní. Na jedné straně má tato polostátní společnost většinu aktiv v tradiční energetice, na druhé se snaží podnikat i v té moderní, která ale její původní byznys pomalu likviduje. Stejně tak jsou zde dva protichůdné...
20.02.2017 12:25

EUROSTAT: Spotřeba energie oproti roku 1990 klesla, nicméně závislost na dovozu fosilních paliv stoupá

Hrubá domácí spotřebě energie v roce 2015, která představuje množství energie potřebné k uspokojení všechny domácností, činila v Evropské unii (EU) 1 626 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe). Tato hodnota je nižší o 2,5% ve srovnání s rokem 1990 a současně představuje pokles o 11,6% ve...
14.02.2017 13:38

ŠKODA AUTO nasazuje kamiony na CNG

Po dvouměsíční zkušební fázi nasadila automobilka Škoda čtyři kamiony s pohonem na CNG v každodenním provozu v areálu hlavního výrobního závodu v Mladé Boleslavi. Kamiony poháněné zemním plynem se oproti vozidlům s konvenčním pohonem vyznačují podstatně nižšími emisemi a o 30 procent nižšími...
03.02.2017 07:52

Vzniká další fond pro investice do obnovitelných zdrojů

Čtvrtý největší provozovatel fotovoltaik v Česku spouští investiční fond zaměřený na nákupy elektráren, které vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů. Vítězslav Skopal a František Smolka, majitelé společnosti Solar Global, do fondu vložili část svých fotovoltaik v hodnotě 300 milionů korun. Na...
01.02.2017 17:52

Komise vydala zprávu o implementaci energetické unie

Evropská komise dnes vydala druhou zprávu o stavu energetické unie, ze které vyplývá, že se EU postupně daří přecházet na nízkouhlíkovou ekonomiku. Podle zprávy je EU na dobré cestě k dosažení svých cílů do roku 2020 v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a...
01.02.2017 15:30

Inspirace pro tuzemský průmysl na dobré adrese

Nikdy v minulosti průmyslové výroby nebyly změny ve výrobě tak dynamické. Vše, co může být digitalizováno, snaží se být digitalizováno. Jednou věcí si však také tuzemský trh začíná být znovu jist. Žádný zdroj on-line informací nenahradí pocit vidět a případně si osahat věci naživo. Právě tomu...

Partneři rubriky:

 

http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
     

 

 

Mediálně podporujeme:

Rychlá navigace:

   

Historická ročenka statistiky energetiky
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky  
Cenového rozhodnutí ERU, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2016
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020
Právní předpisy
Státní energetická koncepce

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin

Národní akční plán ČR pro energii z OZE
Metodická pomůcka pro umísťování, povolování a užívání fotovolaickcých staveb a zařízení
Zelená úsporám
DOTACE (MPO, Efekt)
Atlas zařízení OZE
Výhřevnost - paliva
Výhřevnost - dřevo
Zásady ekonomického hodnocení energetických projektů
Roční průměrná doba slunečního záření
Roční průměrný počet bezoblačných dní
Mapa slunečního svitu
Větrná mapa