Více času na podstatné

ENERGETICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

25.04.2017 16:46

Ke stažení: Zpráva o stavu dosahování národních cílů v oblasti energetické účinnosti

Zpráva informuje o aktuálních negativních výstupech hodnocení implementace strategického rámce oblasti energetické účinnosti shrnutého v Národním akčním plánu energetické účinnosti (NAPEE) a byla schválena usnesením vlády č. 158 dne 27. února 2017. Cílem zprávy je upozornit na hlavní překážky při...
16.04.2017 17:44

Německý expert Kapferer: Zájmem německé vlády je koordinovat svou energetickou politiku se sousedy

Šéf německého energetického svazu Stefan Kapferer tvrdí, že v německé energetické diskuzi začíná převažovat realismus. Z něj může těžit i česká společnost EPH, která loni koupila v Německu uhelné doly a elektrárny. "Zájmem každé německé vlády je koordinovat svou energetickou politiku se sousedy,"...
13.04.2017 09:34

EurActiv: Jak dál s Energiewende - pohled německého svazu energetiky

V létě minulého roku dokázaly obnovitelné zdroje v Německu krátkodobě pokrýt 100 % poptávky po elektřině. Jak je to ale v zimě? A co rozvoj přenosové soustavy? Pět doporučení pro německou Energiewende zaznělo na konferenci v Praze od šéfa Spolkového svazu energetiky a vodního hospodářství Stefana...
12.04.2017 09:39

Připomínky: Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR

Do aktualizace NAPEE byly zahrnuty dokumenty související se strategií zvyšování energetické účinnosti, které byly zpracovány pro konkrétní oblasti. Jedná se o Aktualizaci Strategie renovace budov podle čl. 4 směrnice a Posouzení potenciálu vysoce účinné kombinované výroby tepla...
10.04.2017 09:54

Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Cílovým stavem je legislativní cestou - nařízením vlády k provedení zákona č. 165/2012 Sb.,  o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů...
09.04.2017 17:37

Drahoš: Skládkování je nejméně přijatelný způsob nakládání s odpady

Ve knize Věda života, Rozhovory s profesorem Jiřím Drahošem odpovídá bývalý předseda Akademie věd ČR na řadu velmi zajímavých otázek. Ty se týkají například pohledu na ekologické aktivisty, tvorby zákonů v oblasti životního prostředí nebo na oblast odpadového hospodářství. “Odpad je také cenným...
05.04.2017 18:14

Rozvoj zelené energetiky se v Česku zastavil

V celé Evropě je uhelná energetika na ústupu a čím dál rychleji ji střídají obnovitelné zdroje. Oproti tomu v Česku se rozvoj v této oblasti prakticky zastavil, v posledních letech vzniklo minimum zelených elektráren, většina jich vyrostla v letech 2009 až 2011....

Partneři rubriky:

 

http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
     

 

 

Mediálně podporujeme:

Rychlá navigace:

   

Historická ročenka statistiky energetiky
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky  
Cenového rozhodnutí ERU, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2016
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020
Právní předpisy
Státní energetická koncepce

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin

Národní akční plán ČR pro energii z OZE
Metodická pomůcka pro umísťování, povolování a užívání fotovolaickcých staveb a zařízení
Zelená úsporám
DOTACE (MPO, Efekt)
Atlas zařízení OZE
Výhřevnost - paliva
Výhřevnost - dřevo
Zásady ekonomického hodnocení energetických projektů
Roční průměrná doba slunečního záření
Roční průměrný počet bezoblačných dní
Mapa slunečního svitu
Větrná mapa